PDOK Forum

Een forum voor al je vragen over geo-informatie

Op 28 februari 2017 heeft PDOK een nieuwe Forum over geo-informatie gelanceerd. Op forum.pdok.nl kan iedereen die actief is in de geocommunity vanaf nu informatie brengen en halen.

Dit geo-platform (gehost door PDOK) wil een levendige community creëren, die alle deelnemers voordelen brengt: kennisoverdracht, korte lijnen bij snelle (technische) onderlinge vragen of meldingen, nauwe betrokkenheid op maatschappelijke geo-vraagstukken, vragen over datasets (content), formaten, services enz. Heb je een vraag over bijvoorbeeld de BAG, ben je ontwikkelaar en heb je een vraag over het opnemen van een webservice in je applicatie, hoe kan ik in Open Layer? Gebruik dan dit Forum!

Brede community

Er wordt gestreefd naar een community die product- en organisatie-overstijgend is, zodat gebruikers op één plek terecht kunnen voor zowel inhoudelijke vragen over datasets als voor technische vragen over services en dataformaten. Daarom is een groot aantal experts uit verschillende geodomeinen en organisaties gevraagd om aan te haken en op dit Forum hun expertise breder te delen. Als succesvolle samenwerkingsvorm tussen verschillende overheden wil PDOK dit product- en organisatie-overstijgende forum graag hosten, ook voor alle vragen die niet direct aan PDOK gerelateerd zijn.