Dreigingsbeeld Informatiebeveiliging

Dreigingsbeeld Informatiebeveiliging: transparant over risico’s

Gemeentesecretaris Ingrid Geveke ontving in haar stadhuis in Zwolle het eerste exemplaar van het Dreigingsbeeld Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten 2021/2022. De compacte publicatie geeft een actueel overzicht van het huidige dreigingsbeeld, gevolgd door een opsomming van risico’s voor de ambtelijke organisatie, het openbaar bestuur en de politiek, inwoners en de ondernemers.

Het Dreigingsbeeld is door de Informatiebeveiligingsdienst (IBD) van de VNG samengesteld op basis van gesprekken met gemeentesecretarissen, managers en medewerkers van gemeente