Waarstaatjegemeente

Digitale volwassenheid gemeenten verder gestegen

De afgelopen maanden heeft VNG Realisatie onderzoek gedaan naar de digitale volwassenheid van gemeenten. Het gemeentelijke aanbod aan inwoners en ondernemers stond daarbij centraal: kunnen zij deze producten al digitaal aanvragen? In totaal werd de beschikbaarheid van 56 producten onderzocht. Ze variëren van het aanvragen van vergoeding leerlingenvervoer tot het aangeven van overlijden en van het melden van ondertrouw tot inzage in bouwdossiers. In dit overzicht (Excel-bestand) vindt u alle producten die deel uitmaken van het onderzoek.

Stijging over de hele linie

Ten opzichte van 2017 laat het onderzoek een stijging zien van het landelijk gemiddelde. Bij producten voor burgers steeg de gemiddelde digitale volwassenheid van 73 procent naar 76 procent. Bij producten voor ondernemers steeg het gemiddelde van 59 procent naar 63 procent. De best scorende gemeenten voor burgers zijn Bronckhorst met 100 procent en Amsterdam, Lansingerland en Zuidhorn met 97 procent, op de voet gevolgd door Den Haag en Breda (96 procent). Voor ondernemers scoren Waalwijk (100 procent), Den Haag (97 procent), Wassenaar (95 procent) en Maastricht (93 procent) het best. Een score van 100 procent betekent dat de gemeente voor alle producten die zij aanbiedt volledig digitaal volwassen is. Dat houdt in de meeste gevallen in dat de gemeentelijke website een vooringevuld aanvraagformulier biedt dat digitaal verzonden kan worden. Meer informatie over de aanleiding en uitvoering van het onderzoek vindt u in de toelichting (PDF).

Prioriteit Kabinet

Zo leveren gemeenten hun bijdrage aan het overheidsbreed verbeteren van digitale dienstverlening, een prioriteit van het Kabinet. Voor de zomer presenteerde de rijksoverheid de Agenda Digitale Overheid: NL DIGIbeter. Dienstverlening van de overheid aan burgers en ondernemers neemt daarbinnen een belangrijke plaats in.

Dashboard Dienstverlening en Digitalisering

Bent u benieuwd naar de score van uw eigen gemeente? Die vindt u op het Dashboard Dienstverlening en Digitalisering, onderdeel van Waarstaatjegemeente.

Over Waarstaatjegemeente

Waarstaatjegemeente bundelt, bewerkt en presenteert data van en over gemeenten voor iedereen. Op deze site vindt u kengetallen van alle 380 Nederlandse gemeenten op alle belangrijke beleidsterreinen. De ‘dashboards’ maken het makkelijk om gemeenten te vergelijken met elkaar of met regionale en landelijke gemiddelden. Het platform blijkt niet alleen interessant voor gemeenten: de site trok in 2017 ruim 440.000 bezoekers. Om snel thuis te raken op het platform, hebben we twee korte instructievideo’s gemaakt.