Digitale inclusie

(Digitale) Inclusie: aan de slag met gemeentelijke dienstverlening

Steeds meer diensten en producten van gemeenten worden digitaal aangeboden. Een groot deel van de mensen maakt hier graag gebruik van. Maar voor sommigen levert de digitalisering problemen op. Digitale uitsluiting vindt plaats wanneer mensen geen toegang hebben tot digitale apparaten of ze door beperkte vaardigheden of gebruik niet de gewenste informatie kunnen vinden of aanleveren. Tegenover digitale uitsluiting staat digitale inclusie. Met inclusieve (digitale) dienstverlening bedoelen we in deze brochure passende dienstverlening die voor iedereen vindbaar, toegankelijk en begrijpelijk is. Voor iedereen, dus ook voor mensen die om wat voor reden dan ook minder digitaalvaardig zijn. Gemeenten zijn meer dan ooit op zoek naar kennis en inspiratie om inclusiever te worden in hun dienstverlening. 

Veel praktische informatie 

VNG Realisatie bracht voor deze brochure heel veel praktische informatie bij elkaar. Van goede voorbeelden en adviezen van gemeenten en andere organisaties, tot een handige checklist en lees- en kijktips. Met dank aan alle gemeenten en organisaties die hebben meegewerkt. 

Aan de slag! 

Een gemeente die vindbaar, begrijpelijk en toegankelijk is voor iedereen – dat is het doel. Maar hoe krijgen we dat voor elkaar? U vraagt zich misschien af: 

  • Wat is (digitale) inclusie precies? 
  • Wie zijn de minder-digitaalvaardigen? 
  • Wat is het rijksbeleid en de wetgeving op het gebied van inclusieve dienstverlening? 
  • Welke stappen kun je als gemeente zetten om de dienstverlening (digitaal) inclusiever te maken? 
  • Welke inspirerende voorbeelden van inclusieve dienstverlening zijn er al binnen en buiten gemeenteland? 

Het antwoord op al deze vragen en meer, vindt u in de brochure ‘(Digitale) Inclusie: aan de slag met gemeentelijke dienstverlening’.