GGI-Veilig

Digitaal weerbaarder met GGI-Veilig

Gemeenten zijn zich er bewust van dat zij in dit tijdperk digitaal weerbaar moeten zijn. In opdracht van gemeenten biedt VNG Realisatie daarvoor verscheidene diensten aan. Naast die van de Informatiebeveiligingsdienst (IBD) is dat het producten/dienstenportfolio van GGI-Veilig. Dit portfolio bestaat uit producten en diensten voor operationele informatiebeveiliging van gemeenten en is gecontracteerd in een gezamenlijke aanbesteding die heeft geresulteerd in tien raamovereenkomsten met in totaal zeven leveranciers. Dat zijn KPN voor Managed SIEM/SOC dienstverlening, KPN, Protinus IT en Telindus ISIT voor aanvullende security producten/diensten en Capgemini, BDO Advisory, KPN, Ordina, IT-Staffing en Protinus IT voor security expertise services.

GGI-Veilig heeft 331 gemeenten als deelnemer. Het is ook – door dit enorme volume – voor de 24 gemeenten die zich niet hadden aangemeld mogelijk om af te nemen onder de raamovereenkomst. 

Nu, net na de zomer, staat er een aantal activiteiten gepland voor gemeenten om te zorgen dat zij daadwerkelijk kunnen afnemen en gebruiken. Goede kennis van zaken is daarbij essentieel en daarom komen er in september en oktober regiobijeenkomsten bij u in de buurt. De ervaring leert dat het van grote toegevoegde waarde is om daarbij aanwezig te zijn. We komen u dan ook graag tegen de komende weken! 

Mocht u zich nog niet hebben aangemeld, dan kan dat nog. Op de website van VNG Realisatie vind u informatie over de bestelprocedure en de minicompetities.

GGI-Veilig en de BIO

Op 1 januari 2020 is de opvolger van de BIG, de BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid) van kracht. Doordat gemeenten producten en diensten kunnen afnemen onder GGI-Veilig, kunnen zij gemakkelijker voldoen aan de eisen die de BIO stelt.

SIEM/SOC dienstverlening bij eerste groep van gemeenten

Op woensdag 28 augustus was bij KPN de kick-off met een groep van koplopers voor de SIEM/SOC dienstverlening. De gemeentelijke organisaties die als eerste aan de slag gaan zijn: DCMR Milieudienst Rijnmond, DOWR, Drechtsteden, gemeente Eindhoven, ICT IJsselgemeenten, GR ORIONIS Walcheren, I&A Samenwerking Vlissingen en Middelburg, ICT Rijk van Nijmegen, SSC Equalit, gemeente Lelystad, SSC ONS en de gemeente Velsen.

Tijdens de dag is tussen de aanwezigen kennis opgebouwd en ingebracht over het SOC-proces, de samenwerking en het te gebruiken SIEM-platform. In break-outsessies is ingegaan op het bestelproces, de techniek en de proces voor het gebruik en het beheer. 

Regiobijeenkomsten GGI-Veilig

Komende maanden worden regiobijeenkomsten georganiseerd waarin gemeentelijke organisatie nader worden geïnformeerd over GGI-Veilig.