Digitale overheid

DigiD aanvragen binnenkort ook mogelijk voor grensarbeiders

Mensen die wonen in het buitenland en geen Nederlandse nationaliteit hebben, kunnen vanaf het volgende releasemoment van DigiD, vooralsnog gepland op 28 september 2020, ook een DigiD aanvragen. Voorwaarden zijn wel dat zij een relatie hebben met de Nederlandse overheid, een BSN hebben en woonachtig zijn binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Vooral grensarbeiders zullen daarom profijt hebben van deze ontwikkeling.

Aanleiding

De Hoge Raad heeft op 24 december 2019 besloten dat een DigiD verstrekt moet kunnen worden aan burgers woonachtig binnen de EER die een relatie hebben met de Nederlandse overheid en een BSN hebben. Naar aanleiding hiervan heeft Logius het DigiD aanvraagproces vanuit het buitenland aangepast.

Wat is er veranderd?

Tot op heden moest iemand die een DigiD wilde aanvragen vanuit het buitenland beschikken over een Nederlands paspoort. Voortaan is het ook mogelijk om een DigiD aan te vragen wanneer men beschikt over een paspoort dat is uitgegeven in een EER-land. Na het doorlopen van het aanvraagproces op de DigiD-website, moet een afspraak worden gemaakt met één van de DigiD-balies. Hier kan dan de activeringscode voor een DigiD worden opgehaald. Deze DigiD balies, waaronder een groot aantal randgemeenten, zijn hier eerder al door Logius over geïnformeerd.