Portret Bas Eenhoorn

Digicommissaris maakt eventueel plaats voor bewindspersoon

Digicommissaris Bas Eenhoorn is bereid zijn ontslag aan het nieuwe kabinet aan te bieden als dat kabinet de aanbevelingen van het rapport van de studiegroep Informatiesamenleving en Overheid opvolgt en er één bewindspersoon wordt belast met de regie op de digitale overheid. Eenhoorn schrijft dat in een evaluatiebrief aan de Tweede Kamer, tegelijkertijd met de aanbieding van de resultaten van de studiegroep.

In zijn brief aan de Tweede Kamer stelt Eenhoorn dat de basis in tweeënhalf jaar tijd op orde is gebracht. Hierdoor is er op interbestuurlijke tafels ruimte ontstaan het gesprek te voeren hetgeen nodig is om tegemoet te komen aan de veranderende verwachtingen van burgers en bedrijven ten aanzien van de publieke dienstverlening en hoe daar als één overheid aan te beantwoorden.

Met de eenduidige en transparante regie op de GDI (generieke digitale basisinfrastructuur) is ook bereikt dat de overheid kantelt van een op de eigen organisatie of aanbodgerichte dienstverlening naar een overheid die de mens in al zijn verscheidenheid centraal stelt. Met name de gemeenten zetten hier - als eerste overheid - voortvarend op in, en sporen daar ook andere overheden met wie zij samenwerken toe aan.