Digitale overheid

Demo’s ‘Fieldlab Digitale Overheid 2020’

Op donderdagmiddag 19 maart van 13.15 uur tot 15.00 uur organiseert de VNG in samenwerking met BZK een demomiddag tijdens de Conferentie Nederland Digitaal in Groningen. Tijdens deze middag demonstreren we de resultaten van het Fieldlab Digitale Overheid dat daaraan voorafging en gaan we met elkaar in gesprek over de resultaten. Wilt u weten welke concrete oplossingen er zijn ontwikkeld voor verschillende vraagstukken op het gebied van duurzaamheid, sociaal domein en veiligheid, dan bent u hiervoor van harte uitgenodigd. Meer informatie hierover kunt u vinden op werkenaaneenoverheid.pleio.nl. 

Conferentie Nederland Digitaal

Het Fieldlab Digitale Overheid loopt parallel aan de Conferentie Nederland Digitaal; daar wordt gewerkt aan de verdere concretisering van de actielijnen uit de Nederlandse Digitaliseringsstrategie en NL DIGIbeter. Naast de demosessie om 13.15 uur attenderen we u daarom in het bijzonder op onderstaande sessies:

  • 12.15 - 13.00u - Workshop Samen innoveren met Digicampus over innoveren over de grenzen van overheidsorganisaties
  • 12.15 - 13.00u - Living Lab Scheveningen: de start van een smart city wiki?
  • 14.15 - 15.00u - Common Ground in de praktijk –gehandicaptenparkeerkaart- Gemeente Groningen

Aanmelden

Als u aanwezig wilt zijn bij de demomiddag en/of een van de sessies, dan kunt u zich aanmelden voor de Nederland Digitaal Dag van19 maart. Met deze aanmelding kunt u ook de andere programmaonderdelen volgen.

Fieldlab Digitale Overheid

Het Fieldlab Digitale Overheid wordt georganiseerd in het kader van de samenwerking tussen Agenda NL, DIGIbeter en Common Ground door BZK en VNG. Tijdens het fieldlab werken zo’n honderd medewerkers van rijk, provincies, gemeenten en uitvoeringsorganisaties samen met wetenschappers, marktpartijen, uitvoeringsinstellingen, software-developers, designers en bestuurders om de digitale overheid te verbeteren.