Meldingen openbare ruimten

Deelnemende gemeenten gezocht voor Pilot Meten Afhandeltijden

Dit najaar start VNG Realisatie een pilot om de afhandeltijden van gemeentelijke producten en diensten te meten. Doel van het proefproject is om na te gaan of de tijd tussen aanvraag en levering van het product of de dienst op een vergelijkbare manier in kaart gebracht kan worden. VNG Realisatie is op zoek naar vijf tot tien gemeenten om samen de mogelijkheden te onderzoeken en met de metingen aan de slag te gaan. Door deelname krijgen zij meer inzicht in dit aspect van hun dienstverlening, meer zicht op verbetermogelijkheden en kunnen zij zichzelf vergelijken met andere gemeenten. 

Drie diensten

Het gaat in de pilot zowel om producten en diensten die digitaal zijn aangevraagd als om aanvragen via de balie of de telefoon. In eerste instantie richt de pilot zich op drie diensten: de Melding Openbare Ruimte, de Evenementenvergunning en de Parkeervergunning. Om de metingen mogelijk te maken, moeten gemeenten samen met VNG Realisatie onderzoeken hoe data uit zaaksystemen kan worden verzameld en gepresenteerd in een dashboard. Naast de afhandeltijden richt de pilot zich ook op de verhouding tussen aantallen digitale en analoge aanvragen en op het aanbod van gemeentelijke webformulieren in Nederland.

Succesratio Webformulieren

De pilot komt voort uit het project Verhogen Succesratio Webformulieren.

Common Ground

Vanuit de beweging Common Ground is een API, een application programming interface, ontwikkeld voor het ontsluiten van gegevens uit gemeentelijke zaaksystemen Deze API willen we tijdens de pilot inzetten. Verschillende ICT-leveranciers werken momenteel aan het implementeren van deze API.

Meer informatie en aanmelden

Is uw gemeente geïnteresseerd in deelname aan de pilot? Geeft u dit dan aan ons door via het aanmeldformulier . Wij nemen dan contact met u op. Vervolgens organiseren wij ook een startbijeenkomst, informatie daarover volgt op een later moment.