BGT Basisregistratie Grootschalige Topografie

De BGT en het IMBOR gaan u als beheerder helpen!

Op 1 januari 2016 is de Wet BGT in werking getreden. Deze wet bepaalt dat alle fysieke objecten in Nederland eenduidig worden vastgelegd op een digitale kaart, volgens het begrippenkader van de Basisregistratie Grootschalige Topografie BGT.

Vanaf 1 juli 2017 is het gebruik voor de hele overheid verplicht. Doel van de BGT is dat de hele overheid dezelfde basiskaart gebruikt, wat onder andere de informatie-uitwisseling tussen overheidsorganen en de dienstverlening richting burgers en bedrijven zal verbeteren.
 
Het Informatiemodel Beheer Openbare Ruimte bevat de afspraken over de benamingen en definities van de beheergegevens die aan de objecten in de openbare ruimte gekoppeld kunnen worden. Het IMBOR vormt dan ook de schakel tussen de BGT en de beheersystemen van terreineigenaren in Nederland. Het is daarmee een hulpmiddel, dat beheerders ondersteunt bij de opzet en vulling van de beheersystemen. De beheerders kunnen bij het uitwerken van de BGT putten uit het IMBOR.