Meetups datagedreven gemeenten

Datalabs onder de aandacht tijdens de Meetup XL

Op woensdag 13 november organiseert VNG Realisatie de tweede Meetup XL in Utrecht rondom het thema datalabs. Het programma biedt inspirerende workshops en masterclasses, met bijdragen van onder meer het CBS, BZK en A&O Fonds en concrete voorbeelden uit de praktijk.

Begin dit jaar deed VNG Realisatie onderzoek naar gemeentelijke datalabs. Uit deze verkenning blijkt dat maar liefst 60 gemeenten een eigen datalab hebben. Zo’n datalab maakt binnen de gemeente vaak deel uit van een datagedreven strategie, of is een voorloper daarvan.

Tijdens de eerste Meetup XL, in maart 2019, informeerden we u over de datalabs en hoe ze zijn georganiseerd. Tijdens deze vervolgbijeenkomst bieden we opnieuw een platform aan de datalabs, maar ligt de focus op een slimmere samenwerking tussen gemeenten bij datagedreven innovaties en onderzoek. Wat kunnen we samen ontwikkelen of opschalen?

Programmaonderdelen

De meetup zal bestaan uit een plenair deel en afzonderlijke workshops en masterclasses. Op het programma onder meer:

Sprekers:

  • Prof. Dr. Sander Klous, Hoogleraar Big Data Ecosystems, Universiteit van Amsterdam
  • Marc de Jong, Directeur programmadirectie I, Ministerie van BZK
  • Ruben Dood, directeur beleidsstatistiek en dataservices, CBS
  • Prof. Paul Iske, Chief Failure Officer, Universiteit van Twente

10 Workshops, onder meer:

  • Publieke waarden in tijden van data; Tada en Deda
  • Kickoff samenwerkingsproject 'AI met Impact'
  • Smart Data, gemeente Heusden en Tilburg Universiteit
  • Masterclasses AMS Institute, CBS en UDC Den Haag
  • Data Maturity Model, A en O Fonds.
  • Projecten uit het Datalab en Urban Data Center-netwerk

Uw gastheer tijdens deze meetup is Hugo Aalders, directeur van VNG Realisatie.