Dashboards Arbeidsmarktinformatie

Dashboards Arbeidsmarktinformatie

SZW heeft UWV gevraagd een interactief arbeidsmarktdashboard te ontwikkelen voor actuele regionale arbeidsmarkt- en sturingsinformatie voor de arbeidsmarktregio’s. Deze dashboards zijn te gebruiken door de professionals op een werkgeversservicepunt.

UWV ontwikkelt op basis van zes arbeidsmarktthema’s verschillende interactieve dashboards in nauwe samenwerking met VNG, Programmaraad en Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Deze organisaties zijn op verschillende manieren en op verschillende niveaus betrokken bij de realisatie van het project. Betrokken partijen verkennen ook op welke wijze zij In de toekomst elkaars informatie beter inzichtelijk en complementair aan kunnen bieden aan gebruikers.

Nieuwe dashboards werk.nl

Op werk.nl vindt u een overzicht met de links naar alle tot op dit moment beschikbare nieuwe dashboards. Dit zijn:

  1. Dashboard Vacaturemarkt: Elk kwartaal publiceert UWV de ‘Kerncijfers Vacaturemarkt’. Deze visuele rapportage geeft inzichten in ontwikkelingen en cijfers van de vacaturemarkt naar beroep en regio. De cijfers zijn nu beschikbaar in een interactief dashboard. Hiermee kunnen gebruikers snel selecties maken naar een beroep of arbeidsmarktregio. Ook kunnen gebruikers eenvoudig een vergelijking maken met een andere arbeidsmarktregio of met landelijke informatie. Gebruikers in arbeidsmarktregio’s kunnen voor specifieke vragen terecht bij hun regionale UWV-arbeidsmarktadviseur.
  2. Dashboard Banenafspraak: Het dashboard banenafspraak toont de kerncijfers banenafspraak. Deze cijfers worden ieder kwartaal geüpdatet. De huidige factsheet en trendrapportage in pdf blijven nog tot eind 2020 beschikbaar via uwv.nl. De pdf's 'transparantie klantprofielen/beschut werk' zijn vooralsnog geen onderdeel van het dashboard. Het dashboard maakt het voor gebruikers (bij UWV en gemeenten) mogelijk om snel eigen selecties te maken. Ook kan eenvoudig een vergelijking met een andere arbeidsmarktregio of landelijke data gemaakt worden.
  3. Dashboard Spanningsindicator Arbeidsmarkt: UWV berekent de spanningsindicator door het geschatte aantal openstaande vacatures te delen door het aantal personen dat op hetzelfde moment korter dan 6 maanden WW ontvangt. De nieuwste cijfers over het 1e kwartaal 2020 zijn inmiddels beschikbaar en staan in het interactieve dashboard spanningsindicator. Gebruikers in arbeidsmarktregio’s kunnen voor specifieke vragen terecht bij hun regionale UWV-arbeidsmarktadviseur.

Behoefte gemeenten inventariseren

Het Project Arbeidsmarktdashboard streeft ernaar om eind oktober vanuit een nieuw vormgegeven platform de dashboards aan te bieden voor de gebruikers in de arbeidsmarktregio’s.
De komende tijd werkt UWV verder hard aan de nieuwe dashboards voor o.a. de cijfers WW-uitkeringen, Online Vacatures en Geregistreerde Werkzoekenden (GWU). Het Project Arbeidsmarktdashboard gaat eind dit jaar in nauwe samenwerking met alle betrokken partners, een inventarisatie opstellen met de aanvullende behoeften vanuit vooral gemeenten.