Hugo Aalders

Concrete resultaten in de gezamenlijke gemeentelijke uitvoering

Gemeenten besteden 52,3 miljoen euro aan de ontwikkeling van gezamenlijke producten en diensten, via het fonds GGU. Hugo Aalders, directeur VNG Realisatie, vertelt in het nieuwe online magazine van VNG Realisatie wat gemeenten in 2019 uit dat fonds kunnen verwachten.

Concrete resultaten

“Wat GGU inhoudt is samen met gemeenten ontwikkeld. Ze zijn allen eigenaar. Het is een breed en samenhangend portfolio dat gemeenten helpt om onder meer hun dienstverlening en informatievoorziening te verbeteren. En hen in staat stelt om maatschappelijke opgaven aan te gaan. Alle gemeenten, van groot tot klein, hebben er wat aan,” zegt Aalders in het interview. Gemeenten kunnen in 2019 concrete resultaten verwachten, vertelt hij. Zoals een actuele kalender waarop gemeenten kunnen zien wat er wanneer collectief wordt aanbesteed, een standaard voor hoe klantreizen het beste uitgevoerd worden en duidelijke afspraken over het beheer van collectief ontwikkelde voorzieningen.

Eigenaarschap

Veel gemeenten zijn actief betrokken bij de activiteiten in het fonds GGU, VNG Realisatie speelt een ondersteunende en soms regisserende rol. Aalders wijst erop dat gemeenten zelf verantwoordelijk zijn en blijven. “Alle gemeenten zijn eigenaar van GGU. Zij bepalen of wat er wordt ondernomen nog steeds aansluit bij wat zij nodig hebben. Wij gaan vanuit VNG Realisatie duidelijker maken wat gemeenten wanneer kunnen verwachten, van gemeenten verwachten we dat ze ons scherp houden.'