BRK Bevragen API versie 1.3 live

BRK Bevragen API versie 1.3 live

Versie 1.3 van de Haal Centraal API BRK Bevragen staat live. Met versie 1.3 kunnen gemeenten de filiatie van een appartement tot en met het grondperceel opvragen. Dat is relevant voor het erfpachtproces en belastingzaken. De API is beschikbaar voor gemeenten, belastingsamenwerkingen en waterschappen.

Informatie nodig voor erfpacht en belastingzaken

Voor het erfpachtproces moeten gemeenten vaak onderzoek doen om te bepalen aan welke huiseigenaren zij een rekening moeten sturen en wat het bedrag moet zijn. Daarvoor hebben ze bijvoorbeeld informatie nodig over splitsingen en samenvoegingen van appartementen (filiatie). Voor belastingzaken hebben gemeenten deze informatie nodig om de WOZ registratie bij te werken.

Filiatie nieuw in BRK Bevragen versie 1.3

Dit onderzoek kon tot voor kort alleen met een eigen kopie-registratie. Vanaf nu kunnen gemeenten de filiatie van een appartement tot en met het grondperceel ophalen via de API bij het Kadaster. Halen bij de bron dus. Lees meer over versie 1.3 van de BRK Bevragen API op de website van het Kadaster.

BRK bevragen API onderdeel Haal Centraal

De BRK Bevragen API is onderdeel van het programma Haal Centraal. Met de BRK Bevragen API kunnen gemeenten gegevens in de Basisregistratie Kadaster (BRK) zoeken en raadplegen voor primaire processen zoals fraudebestrijding, belastingzaken, vergunningen en handhaving. Haal Centraal ontwikkelt ook API’s voor de BAG, BRP, de WOZ en het Handelsregister. Lees meer over het programma Haal Centraal.

Haal centraal: gemeenten zijn het uitgangspunt

Alle Haal Centraal API’s worden ontwikkeld vanuit het gebruikersperspectief. Dat betekent dat de functionaliteiten zijn gebaseerd op vragen van gebruikers. Bij BRK Bevragen zijn bijvoorbeeld handhavers, rioolbeheerders, veiligheidscoördinatoren en medewerkers vanuit vergunningen en belastingheffing betrokken.