Boxtel en Sint-Michielsgestel eerste gemeenten met Blauwe Knop

Boxtel en Sint-Michielsgestel eerste gemeenten met Blauwe Knop

Donderdag 9 juli lanceerden Boxtel en Sint-Michielsgestel als eerste gemeenten in Nederland de Blauwe Knop. Het gaat om pilot van een online tool, een initiatief van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en RDW, waarmee inwoners met schulden meer regie krijgen op hun eigen gegevens.

Eén herkenbare oplossing

Op dit moment biedt een aantal gemeenten en uitvoeringsorganisaties al de mogelijkheid om bepaalde persoonlijke gegevens te downloaden. Alleen doet iedere organisatie dat op haar eigen manier. De gegevens zijn niet altijd compleet en vergelijkbaar gestandaardiseerd. Daarom hebben een aantal gemeenten en uitvoeringsorganisaties nu één herkenbare oplossing: de Blauwe Knop. Een oplossing waarmee mensen persoonlijke data kunnen downloaden in een digitaal gewaarmerkt document. Deze gegevens zijn vervolgens door mensen te gebruiken, bijvoorbeeld bij het aanvragen van schuldhulpverlening. De Blauwe Knop van de gemeenten Boxtel en Sint-Michielsgestel biedt een overzicht van de schulden bij de gemeente.

Blauwe Knop biedt overzicht en inzicht

In Nederland zijn er 2,6 miljoen huishoudens die moeilijk kunnen rondkomen, 1,5 miljoen huishoudens hebben betalingsproblemen, waarvan 710.000 huishoudens ernstig. Vaak is de grootste schuldeiser van mensen in de schuldhulpverlening de overheid. De colleges van beiden gemeenten geven aan: “Effectieve schuldhulpverlening begint met inzicht in je schulden. Dit is een veel voorkomend struikelblok bij huishoudens. Het verzamelen van gegevens is voor veel mensen een hoge drempel. De Blauwe Knop is daarom een heel belangrijk hulpmiddel. We zijn blij dat we inwoners hiermee regie kunnen geven op hun eigen gegevens. Mensen hebben recht op toegang tot hun persoonlijke data.”

In de nabije toekomst nog meer mogelijkheden

In de huidige pilot biedt de gemeente een overzicht van de gegevens uit de eigen organisatie. Voor de schuldhulpverlening zou één overzicht van alle schulden van een inwoner een hele stap vooruit zijn. Het proces van de intake voor hulp wordt hiermee namelijk aanzienlijk verkort. Dat is een doelstelling die het initiatief De Blauwe Knop op termijn ook voor ogen heeft.

De aanpak van schulden is een belangrijk gezamenlijk speerpunt van de Rijksoverheid en gemeenten. Daaronder vallen veel verschillende initiatieven. De Blauwe Knop is één van deze initiatieven, die door VNG verbonden worden binnen het programma Verbinden Schuldendomein, zodat zij niet op zichzelf staan.