Blog Hugo Aalders

Blog Hugo Aalders: Wolf

In een video van Sustainable Human wordt duidelijk welke gigantische gevolgen wolven hebben op het ecosysteem en het landschap van Yellowstone National Park. Dankzij de introductie van slechts dertien wolven in dit enorme Amerikaanse natuurpark is zelfs de loop van rivieren veranderd. Ik vind het fascinerend dat één introductie zo’n grote impact kan hebben. En zie overeenkomsten met mijn wereld, die van de gemeentelijke uitvoering.

Gemeenten en hun partners, zoals uitvoeringsinstellingen en marktpartijen, vormen samen een complex ecosysteem. Met allerlei onderlinge afhankelijkheden en ingesleten patronen. Wat gebeurt er als in dat ecosysteem iets wordt geïntroduceerd dat net zulke vergaande gevolgen heeft als de wolven in Yellowstone?

Een aantal actuele ontwikkelingen in de gemeentelijke uitvoering heeft de trekjes van een introductie met vergaande gevolgen. Bijvoorbeeld Common Ground. Als dat de nieuwe basis in informatievoorziening wordt, dan heeft dat grote effecten op het bestaande ecosysteem. Op hoe de markt zich ontwikkelt, op wat gemeenten gezamenlijk gaan doen, hoe ze gegevens gebruiken, op hoe ze zich verhouden tot de grote uitvoeringsinstanties en andere overheden. En natuurlijk ook op hoe gemeenten de dienstverlening aan bedrijven en inwoners vormgeven.

Er zal een nieuw palet aan mogelijkheden ontstaan die we nu nog niet kunnen voorspellen. Het hele landschap van de gemeentelijke uitvoering kan er anders door gaan uitzien. Net als bij de wolven in Yellowstone.