Blog Hugo Aalders

Blog Hugo Aalders: Verbind beleid en uitvoering

Volgende maand maak ik de overstap naar de Sociale Verzekeringsbank, waar ik directeur Dienstverlening Sociale Verzekeringen word. Ik blijf bij waar mijn hart ligt: de uitvoering. Dat schrijft Hugo Aalders, directeur VNG Realisatie, op iBestuur.

We hebben tijdens de coronacrisis gezien hoe goed het uitpakt als beleid en uitvoering echt samenwerken. Zo werd door het ministerie van SZW, de VNG en Divosa samen in recordtempo een uitvoerbare Tozo gemaakt, de regeling om zelfstandigen te ondersteunen. Op die manier zouden we echt veel vaker kunnen samenwerken. Wanneer beleid niet goed uitpakt in de uitvoering, wordt nu soms de uitvoeringspraktijk als het probleem gezien. Dat is de wereld op zijn kop! Het gaat er juist om dat je de uitvoeringspraktijk vanaf het begin meeneemt bij het maken van beleid, zodat beleid goed uitvoerbaar is.

Hiervoor is verandering nodig bij zowel beleidsmakers als uitvoerders. Het gaat om een samenwerking waarin openlijk kennis en kunde worden gedeeld. Fouten maken mag, het is zelfs nodig om beter te worden. Informatie en data worden volop gedeeld, met dat ene gezamenlijke doel voor ogen: goed uitvoerbaar beleid. Op deze manier werken beleid en uitvoering gezamenlijk aan een steeds betere dienstverlening, aan oplossingen die de samenleving verder helpen.

Wat ik hier bepleit is niet nieuw en gelukkig gebeurt het soms al. Maar het gebeurt nog te veel incidenteel. Beleid en uitvoering zijn nog niet structureel met elkaar verbonden. We mogen vanuit de uitvoering onze stem luider laten horen en actief verbinding zoeken met beleid. Dat vraagt om het anders durven doen en elkaar veel meer opzoeken. Ik ben vast van plan om dat te doen, ook straks vanuit mijn nieuwe functie.