Aalders

Blog Hugo Aalders: Het nieuwe overheidshandelen

We hebben de afgelopen tijd een overheid gezien die op een andere manier lijkt te handelen dan we gewend zijn. Ik ben daar zeer van gecharmeerd, van mij mag dat het nieuwe normaal worden. Dat schrijft Hugo Aalders in zijn nieuwe blog op iBestuur.

Een paar dingen vallen mij op in hoe de politiek nu handelt. Zo maken ze scherpe keuzes op basis van wetenschappelijke inzichten. Een groep wetenschappers adviseert het kabinet en dat zijn niet alleen virologen, maar onder meer ook economen, sociologen en gedragspsychologen. Natuurlijk werkte de overheid al met allerlei adviseurs, ook vanuit de wetenschap, maar de wetenschap is nu veel dominanter aanwezig. Zo is de directeur van het RIVM elke week in de Tweede Kamer om de wetenschappelijke inzichten en modellen toe te lichten waarop de politieke keuzes zijn gebaseerd.

Het overheidshandelen tijdens deze crisis gaat uit van vertrouwen in hoe sterk we zijn als samenleving. Het kabinet lijkt voor een moderne agile manier van werken gekozen te hebben. Voor een aanpak die bestaat uit korte ‘sprints’ gebaseerd op wetenschappelijke inzichten, waarbij iedere keer nieuwe maatregelen worden getroffen op basis van actuele data.

Van mij mag de overheid zo blijven werken, in de volle breedte. Keuzes maken op basis van wetenschappelijke inzichten, helder communiceren, snel bijstellen als dat nodig is. Alles op basis van vertrouwen in het gezonde verstand van burgers, in combinatie met handhaven waar dat nodig is. Op die manier kunnen we ons als samenleving blijven ontwikkelen, nu maar ook na de crisis. Laat dat het nieuwe normaal van overheidshandelen worden.