Contactgegevens beleidsadviseur of medewerker schulden

Blijf op de hoogte van de schuldenproblematiek

Het ministerie van SZW is een viertal wetgevingstrajecten gestart ter ondersteuning van het voorkomen en het oplossen van de schuldenproblematiek. ​Eén van de wetten is de wet vereenvoudiging Beslagvrije voet (vBVV). De andere wetgevingstrajecten zijn: de Wet Stroomlijning keten voor derdenbeslag ten behoeve van het verbreden van het beslagregister (VBR), de wijziging wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening (WGS) en de adviesrecht gemeenten bij Schuldenbewind (AGS).

Om gemeenten te ondersteunen werkt de VNG aan een implementatieaanpak over de vier wetten heen zodat gemeenten de wetten in samenhang kunnen implementeren en inwoners met schulden sneller en efficiënter kunnen helpen.

VNG stuurt de details rondom de invoering van de vier wetstrajecten graag toe aan een beleidsadviseur of medewerker schulden. Deze persoon voor ons het aanspreekpunt in de communicatie over de wetten en de ondersteuning die VNG hierbij biedt. Daarom vragen wij u de contactgegevens (naam, e-mailadres en telefoonnummer) van de beleidsadviseur of medewerker schulden uit uw organisatie met ons te delen.