GGI-Veilig

Bevestig uw deelname aan de aanbesteding GGI-Veilig

Eind februari 2018 heeft VNG een inventarisatie gedaan naar de intentie om gebruik te maken van de voorzieningen die GGI-Veilig gaat verwerven. Veel gemeenten hebben hierop positief gereageerd. Juridische toetsen hebben echter uitgewezen dat volgens de aanbestedingswet exact bekend dient te zijn welke gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden gebruik gaan maken van de aanbesteding. Daarom volgt nu een formeel aanmeldproces waarbij gemeenten daadwerkelijk de verplichting aan gaan om mee te doen aan het collectief inkopen van producten en diensten van GGI-Veilig. Zonder een getekende aanmelding kan hiervan straks geen gebruik worden gemaakt. 

Raamovereenkomsten GGI-Veilig

Gemeenten die deelnemen machtigen VNG om de aanbesteding mede namens hen uit te voeren en raamovereenkomsten per perceel te sluiten. Deelnemende gemeenten hebben daarna het recht om gebruik te maken van die raamovereenkomsten. Dit is niet een plicht: je hoeft niet af te nemen. Indien je als gemeente deelneemt is het echter dan niet meer toegestaan om vergelijkbare voorzieningen buiten deze raamovereenkomsten elders af te nemen.

Aanmelden aanbesteding GGI-Veilig

Aanmelden als gemeente voor de aanbesteding kan tot 31 juli 2018. De planning is om eind 2018 de aanbesteding afgerond te hebben en de raamovereenkomsten beschikbaar te hebben. Vanaf 2019 kunnen gemeente dan specifieke nadere overeenkomsten sluiten voor die voorzieningen die ze zelf op dat moment willen hebben. 

De aanmeldingstermijn voor GGI-Veilig liep tot 31 juli. Meerdere gemeenten, VIAG, IMG en de GGI-Adviesraad hebben verzocht om meer tijd voor het interne formele besluitvormingsproces. Geldt dit ook voor uw gemeente? Neem dan contact op uw accountmanager om door te geven dat het formele besluitvormingsproces nog loopt. Graag willen we u dan de gelegenheid geven tot uiterlijk 12 september om uw aanmelding definitief te maken.

U kunt zich aanmelden. Gemeenten die nog niet de inventarisatie hebben ingevuld worden verzocht dit alsnog te doen. De inventarisatie wordt gebruikt om bij de aanbesteding aan geïnteresseerde leveranciers te laten weten hoeveel gemeenten wanneer welke producten verwachten af te nemen (planning). Op basis daarvan kunnen deze leveranciers een goed aanbod doen.

Voordelen van GGI-Veilig

Door als gemeenten samen te werken op het gebied van digitale weerbaarheid wordt het gemakkelijker om stapsgewijs de eigen digitale weerbaarheid te verhogen. GGI-Veilig biedt gemeenten een samenhangend pakket aan voorzieningen die collectief verworven worden. Dit scheelt gemeenten in aanbestedingskosten en leidt tot lagere kosten voor gebruik van die voorzieningen. Gemeenten kiezen zelf vanaf welk moment ze welke voorzieningen gebruiken. Ook kan samengewerkt worden op het gebied van kennisuitwisseling van gemeenten. GGI-Veilig wordt ook ingezet op GGI-Netwerk.