GT Print

Benadering door leveranciers GT Print buiten aanbesteding

Vanuit een aantal deelnemers hebben we vernomen dat leverancier HP deelnemers actief benadert over GT Print. HP zit niet in de Raamovereenkomst die de VNG heeft gesloten met vier partijen, te weten Bechtle, Canon, PCI en Ricoh in de aanbesteding GT Print.

Deelnemers zijn niet via VNG en/of het Servicentrum Gemeenten benaderd. Het Servicecentrum Gemeenten (SCG) deelt geen contactgegevens van deelnemers met partijen die buiten de raamovereenkomst GT Print staan. Het is niet de bedoeling dat HP u benadert over GT Print.

HP is weliswaar leverancier van producten via enkele raamcontractanten van de ROK, maar is formeel geen partij binnen de Raamovereenkomst. Het SCG heeft de betreffende raamcontractanten aangesproken dat het niet de bedoeling is dat zij zelf of hun leveranciers de deelnemers actief benaderen. Deelnemers kunnen zelf wel voorafgaand aan de minicompetitie de raamcontractanten consulteren, onder voorwaarde dat alle vier de partijen hiervoor worden uitgenodigd. Het initiatief ligt altijd bij de deelnemer.

De Raamcontractanten krijgen binnenkort de gelegenheid om zich onder gelijke voorwaarden digitaal aan de deelnemers te presenteren. Als dit zover is, informeren wij u daarover via vngrealisatie.nl en via de nieuwsbrief SCG.