Begin september: drie webinars rond ‘Grip op Informatie’

Begin september: drie webinars rond ‘Grip op Informatie’

Van 23 tot en met 27 november 2020 organiseert VNG Realisatie de tweede Week van Grip op Informatie. In aanloop naar die week organiseren wij begin september drie webinars over voor de gemeentelijke informatiehuishouding relevante onderwerpen: de elektronische handtekening, de marktverkenning eDepots en ‘KIDO light’. U kunt zich alvast inschrijven!

Webinar Elektronische handtekening

Dinsdag 1 september 2020, 13.30 – 14.30 uur
In oktober 2020 presenteert het project Grip op Informatie de handreiking ‘elektronische handtekening’. Vooruitlopend daarop lichten Tom Kuipers (gemeente Alphen aan den Rijn) en Julia Emmen (Regionaal Historisch Centrum Eindhoven) de inhoud ervan toe. Tijdens het webinar geven zij antwoord op de volgende vragen: Wat is een elektronische handtekening? Welke wet- en regelgeving is van toepassing ? Welke soorten elektronische handtekeningen zijn er? Waarmee moeten we, uit oogpunt van archivering, rekening houden? Afsluitend geven zij tips voor de implementatie van de handreiking.

Webinar Marktverkenning eDepots

Woensdag 2 september 2020, 10.00 – 11.00 uur
Wouter Oenema (gemeente Amersfoort) en Roland Bisscheroux (Waterlands Archief) geven een toelichting op deze marktverkenning en bespreken het in kaart gebrachte aanbod. Onder meer met een analyse van de use cases en wijze waarop het aansluit op de Common Ground-uitgangspunten, zoals archiveren bij de bron. Ook geven zij aandachtspunten voor aanbestedingen van eDepots.

Webinar:‘KIDO light’

Dinsdag 8 september 2020, 10.00 – 11.00 uur
Het hanteren van een kwaliteitssysteem voor informatiebeheer is voor overheden verplicht. In 2016 is de handreiking Kwaliteitssysteem Informatiebeheer Decentrale Overheden (KIDO) ontwikkeld door de VNG, het IPO en de UvW. De afgelopen jaren is in de praktijk geconstateerd dat er behoefte is aan een meer praktische, handzame vertaling van de Handreiking KIDO. In dit webinar bespreekt zal Wilfried Hoffman (trainer en betrokken bij de opstelling van KIDO) ‘KIDO light’ en gaan we op zoek naar gemeenten die dit in de praktijk willen brengen. Vooraf een column van Wilma Grooteman, fractievoorzitter CDA van de gemeente Bergen (Noord-Holland).

Een terugblik op de eerste week, die in mei 2020 plaatsvond, vindt u op de Pleio-pagina van Kennisnetwerk Informatie en Archief.