Wmo abonnementstarief

Abonnementstarief Wmo en kostprijsbewaking: vraag en antwoord

Op 1 januari wordt het abonnementstarief, een vast tarief voor de eigen bijdragen aan Wmo-voorzieningen, definitief van kracht. Omdat we veel vragen krijgen over kostprijsbewaking zijn deze vragen en antwoorden toegevoegd aan de pagina ‘Abonnementtarief Wmo’ op vng.nl.

Abonnementstarief Wmo en kostprijsbewaking

De invoering van het abonnementstarief Wmo heeft gevolgen voor het beleid en de uitvoering van gemeenten. Op de site van VNG is het dossier ‘Abonnementstarief Wmo’ gemaakt waar onder andere de ledenbrief en de modelverordening is te vinden. Tevens zijn de antwoorden op de veelgestelde vragen en antwoorden opgenomen in dit dossier.

Afgelopen week zijn de volgende vragen en antwoorden toegevoegd: