Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein

Aanleverperiode Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein verlengd

De aanleverperiode van gegevens voor de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein (GMSD) is verlengd. U heeft nu tot en met vrijdag 11 oktober de tijd om uw Wmo-gegevens over de eerste helft van 2019 aan te leveren. Tot die tijd kunt u ook nog een eventuele herlevering over de tweede helft van 2018 doen. De periode waarin u uw levering vervolgens eventueel nog kunt intrekken blijft ongewijzigd en loopt van 7 tot en met 18 oktober.

Wij hebben besloten de aanleverperiode te verlengen omdat een aantal gemeenten heeft aangegeven de aanlevering niet te kunnen voltooien voor de oorspronkelijke deadline van 4 oktober. Zij hebben enkele dagen extra nodig. Graag geven wij hen de gelegenheid om toch mee te doen aan de GSMD. Door meer gemeenten op te nemen versterken wij ook de monitor zelf. 

Praktische informatie

Voor meer informatie over de aanlevering kunt u het aanleverprotocol raadplegen. Graag wijzen wij u ook op het recente webinar over de aanlevering.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u ons bereiken via waarstaatjegemeente@vng.nl. Voor technische vragen kunt u terecht bij het CBS via monitorsociaaldomein@cbs.nl.

Over Waarstaatjegemeente

Waarstaatjegemeente bundelt, bewerkt en presenteert data van en over gemeenten voor iedereen. Op deze site vindt u kengetallen van alle 355 Nederlandse gemeenten op alle belangrijke beleidsterreinen. De ‘dashboards’ maken het makkelijk om gemeenten te vergelijken. Met onze korte instructievideo’s raakt u snel vertrouwd met Waarstaatjegemeente.