Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein

Aanleverperiode Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein februari 2020

Van 3 februari tot en met 6 maart kunt u als gemeente weer gegevens aanleveren voor de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein (GMSD). Het betreft de gegevens over het tweede halfjaar van 2019 en eventueel een herziene aanlevering over het eerste halfjaar van 2019.

Beeld van het sociaal domein

De GMSD geeft aan de hand van de meest recente cijfers een beeld van de situatie en de ontwikkelingen op het sociaal domein in de Nederlandse gemeenten. U vindt in de GMSD bijvoorbeeld data over het aantal jongeren met jeugdhulp en het aantal huishoudens met een bijstandsuitkering. Deze data wordt door het CBS gekoppeld en verrijkt met data over bijvoorbeeld demografie. Hierdoor geeft de GMSD ook inzicht in de zogenoemde ‘stapeling’: huishoudens die gebruikmaken van meerdere sociale voorzieningen. De GMSD is onderdeel van gemeentelijk dataplatform Waarstaatjegemeente.

Beschermd wonen en de Wet langdurige zorg

Mensen die hun leven lang intensieve geestelijke gezondheidszorg nodig hebben en nu vanuit de Wmo gebruik maken van ‘beschermd wonen’, kunnen vanaf 2021 toegang krijgen tot de Wet langdurige zorg (Wlz). Het is daarom van belang een juist en volledig beeld van deze groep te hebben. Voor de zogenoemde centrumgemeenten is het daarom belangrijk extra aandacht te besteden aan de levering over cliënten beschermd wonen in 2019.

Aanleverprotocol

Het aanleverprotocol bevat belangrijke informatie over het aanleverproces en de definities van de aan te leveren gegevens. Dit aanleverprotocol is vernieuwd in januari 2020.

11 februari: webinar

Op dinsdag 11 februari 2020 vindt om 14.00 uur een webinar plaats over de aanlevering van de gegevens aan het CBS. Als u GSMD-coördinator bent, raden wij u aan deel te nemen aan dit webinar. Tijdens dit webinar is er volop gelegenheid om uw vragen te stellen. U kunt zich voor het webinar aanmelden.

Contact

Technische vragen kunt u stellen aan het CBS. Voor inhoudelijke vragen kunt u ons bereiken via waarstaatjegemeente@vng.nl.

Over Waarstaatjegemeente

Het dataplatform Waarstaatjegemeente bundelt, bewerkt en presenteert data van en over gemeenten voor iedereen. Op deze site vindt u cijfers over alle 355 Nederlandse gemeenten op alle belangrijke beleidsterreinen. De ‘dashboards’ maken het makkelijk om gemeenten te vergelijken. Onze instructievideo’s maken u snel vertrouwd met dit platform en de mogelijkheden.