Wet open overheid

55 gemeenten doen mee aan proeftuinen Wet open overheid

De Wet open overheid (Woo) is een initiatiefwet die beoogt overheden en semi-overheden transparanter te maken. De wet moet ervoor zorgen dat overheidsinformatie beter vindbaar, uitwisselbaar, eenvoudig te ontsluiten en goed te archiveren is. Naar verwachting treedt de Woo begin 2021 in werking. Omdat de wet grote gevolgen voor gemeenten met zich meeneemt, organiseert VNG Realisatie zes proeftuinen waarin gemeenten ervaring kunnen opdoen met verschillende aspecten van de wet. Maar liefst 55 gemeenten reageerden voor de sluitingsdatum van 1 september positief op de oproep om deel te nemen aan een van de proeftuinen.

Variatie en verdeling gemeenten

Deze gemeenten zijn verdeeld over heel Nederland en variëren ook sterk in grootte. De G4 zijn alle vier vertegenwoordigd; de gemeente Amsterdam doet zelfs aan vier proeftuinen mee. Maar ook een kleine gemeente als het Friese Achtkarspelen is deelnemer. Alle deelnemende gemeenten ontvangen deze week een uitnodiging voor een startbijeenkomst, eind oktober. 

Zes proeftuinen

Binnen de zes proeftuinen staan de volgende thema’s centraal:

  • Actieve openbaarmaking;
  • Aansluiten bij Platform Openbare Overheidsinformatie (PLOOI) van het Kennis- en Exploitatiecentrum voor Officiële Overheidspublicaties (KOOP);
  • Vervroegde overbrenging in de praktijk;
  • Inpassen applicaties openbaarmaking binnen de gemeentelijke architectuur;
  • Duurzame toegankelijkheid en openbaarheid met ‘archiving/open by design’;
  • Informatiehuishouding op orde.

Vervolgstappen

Begin volgend jaar moet een eerste routekaart voor de invoering van de Woo gereed zijn. Een definitief stappenplan is gepland voor de zomer van 2020. Om dat te bewerkstelligen, komen de proeftuinen nog dit jaar minimaal twee keer bij elkaar. We houden u op de hoogte van de vorderingen.