Informatiebeheer Nu!

24 september: aftrap landelijke tournee Informatiebeheer Nu!

De VNG en het Kennisnetwerk Informatie en Archief (KIA) organiseren vanaf het najaar van 2020 tot en met het voorjaar van 2021 de landelijke tournee Informatiebeheer Nu! De tournee bestaat uit een aantal kennissessie die managers en informatieprofessionals helpen beter in te spelen op nieuwe ontwikkelingen binnen hun vakgebied op operationeel, tactisch en strategisch niveau.

Betrouwbare informatievoorziening

Tegen de achtergrond van de voortdurende toename in creatie en gebruik van data, groeit de behoefte bij overheden om als partners op te trekken in de informatieketen. Op die manier wordt het mogelijk om beter informatiebeheer en een betrouwbare informatievoorziening te realiseren en bovendien te voldoen aan wet- en regelgeving.

Actuele vraagstukken

Voorbeelden van onderwerpen die aan bod komen tijdens de sessies zijn archiveren en vernietigen by design, het bewaren van nieuwe vormen van data en veranderende wet- en regelgeving. Het gaat kortom om actuele vraagstukken waar gezamenlijk antwoorden op geformuleerd moeten worden. De aftrap op 24 september is bedoeld om een inkijk te geven in de thema’s en onderwerpen die tijdens de tournee de revue gaan passeren. Na de aftrap worden in het najaar van 2020 en het voorjaar van 2021 op verschillende locaties in het land digitale en fysieke kennissessies georganiseerd. Hierbij gaan informatieprofessionals dieper in op de onderwerpen om de informatiehuishouding binnen de organisatie state-of-the-art te krijgen.

Aftrapsessie

Tijdens de aftrapsessie op 24 september van 10:00 tot 12:00 uur verzorgt Arthur van Dijk (Commissaris van de Koning in de provincie Zuid-Holland) de opening. Namens de VNG licht André Plat (projectleider bij VNG Realisatie) de initiatieven binnen de vereniging toe.

U kunt zich aanmelden voor de sessie op de aanmeldpagina van het KIA.