1 juli: Meetup XL Datalabs van het Kennisnetwerk Data en Smart Society

1 juli: Meetup XL Datalabs van het Kennisnetwerk Data en Smart Society

Afgelopen maanden is bij gemeentelijke datalabs opgehaald welke projecten er zijn op de verschillende maatschappelijke vraagstukken. Op basis van de meestvoorkomende onderwerpen presenteren datalabs hun projecten op deze meetup. Het programma wordt aangevuld met gerelateerde VNG-projecten.

De deelsessies focussen zich op vragen als: Waar komt de vraag van een datalab-project vandaan? Wat wordt er beoogd mee te bereiken? In hoeverre wordt de toepassing geborgd binnen de organisatie? Zijn er mogelijkheden voor opschaling? Meer informatie over dit webinar in de agenda.