+1-Gemeente: de organisatie in een greenfield

+1-Gemeente: de organisatie in een greenfield

Hoe zou de gemeentelijke organisatie eruit zien als je deze from scratch zou mogen inrichten? Dat is het uitgangspunt achter de ‘+1-gemeente’, gelanceerd door Jan van Ginkel (gemeentesecretaris Zaanstad). Het concept moet gemeenten helpen om richting te geven aan initiatieven die dienstverlening en bedrijfsvoering moeten verbeteren: hoe zouden we dit aanpakken als we geen rekening hoeven te houden met de bestaande context?

Inmiddels zijn de eerste uitgangspunten en technische randvoorwaarden voor de +1-gemeente opgesteld. Binnenkort gaat een discussiegroep – waarschijnlijk op Linkedin – van start die alle geïnteresseerden in staat stelt om mee te denken over de inrichting van de +1-gemeente.

We houden u op de hoogte.

Leidende principes van de +1-gemeente

  • De gemeente is van de samenleving, staat in de samenleving en werkt met de samenleving. Niet organisatorische grenzen en belangen of regels en procedures, maar wat inwoners, ondernemers en de samenleving als geheel nodig hebben zijn leidend.
  • Elk vraagstuk heeft zijn eigen schaal. De inwoner en ondernemer bepalen de schaal waarop wordt geacteerd. Van landelijk tot persoonlijk.
  • Eenvoud staat voorop. Als mensen vastlopen in de bureaucratie: maak het eenvoudiger. Dat geldt voor inwoners, ondernemers en medewerkers. Dus zowel voor dienstverlening als bedrijfsvoering.
  • De overheid werkt transparant en open, ook in haar samenwerking met burgers, andere overheden en maatschappelijke partners.
  • Data zijn beschikbaar en toegankelijk en worden ingezet om de dienstverlening en bedrijfsvoering continu te verbeteren.
  • Dienstverlening is digitaal waar het kan en persoonlijk waar gewenst.
  • Bij de inrichting van de dienstverlening en bedrijfsvoering gaat het om effectiviteit.
  • Inwoners en ondernemers hebben regie en zeggenschap over hun eigen gegevens.
  • De overheid werkt en communiceert veilig en betrouwbaar.
  • Zowel de organisatie als de medewerkers zijn flexibel, zodat ze zich kunnen blijven aanpassen aan veranderende omstandigheden.