U bent hier

KING heet vanaf 1 januari VNG Realisatie

13 november 2017

Het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) krijgt met ingang van 1 januari 2018 een nieuwe naam: VNG Realisatie. KING ondersteunt gemeenten bij hun informatievoorziening en dienstverlening, en is al onderdeel van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Met de nieuwe naam zet de VNG verder in op ondersteuning van gemeenten op het gebied van de gezamenlijke uitvoering, naast de al bestaande dienstverlening op het gebied van belangenbehartiging, beleid en werkgeverszaken.

De Nederlandse gemeenten willen op uitvoeringsgebied meer gezamenlijk optrekken; dit is de kern van de beweging Samen Organiseren. Samen Organiseren is het vliegwiel voor het ontwikkelen en toepassen van nieuwe generieke voorzieningen en standaarden voor gemeentelijke dienstverlening. Het brengt ideeën en initiatieven samen en helpt ze verder te komen. Het maakt gebruik van wat al ontwikkeld is en past dat op grote schaal toe in de praktijk. Het versterken van de beweging Samen Organiseren, behoort tot de kern van het takenpakket van VNG Realisatie.

Voor de huidige werkzaamheden en projecten van KING heeft de naamswijziging geen gevolgen. Die worden volgend jaar voortgezet binnen VNG Realisatie. VNG Realisatie zal zich naast op de ondersteuning van gemeenten op het gebied van informatie en dienstverlening ook richten op andere werkvelden van gemeenten, zoals medebewindstaken.

Realisatiedagen 2018


VNG Realisatie organiseert de Realisatiedagen om gemeenten de gelegenheid te geven oplossingen, vragen of onderwerpen die spelen in de regio, met elkaar te delen. Komt u ook?

Lees meer