U bent hier

Klantreizen Database

In deze Database Klantreizen vindt u voorbeelden van klantreizen die andere gemeenten eerder hebben doorlopen. De bestanden die hier te vinden zijn, kunt u gebruiken als inspiratiebron. Het is belangrijk dat u met uw gemeente een eigen klantreis doorloopt en niet zomaar bevindingen en verbeteringen van andere gemeenten aan- of overneemt. Alleen op die manier kunt u de gebruikerservaring van uw eigen dienst door uw eigen inwoners in kaart brengen en verbeteren!

Een klantreis kan bestaan uit de volgende componenten: persona’s, een huidige klantreis, (on)prettige aspecten, pijn- en verbeterpunten, een gewenste klantreis, verschillenanalyse en verbeterplan. Per document staat aangegeven welke componenten het document bevat.

Heeft u vragen over een specifieke klantreis? In de beschrijving van elk bestand staan contactgegevens van de betreffende gemeente of persoon, die u kunt benaderen. Voor meer informatie over de database kunt u contact opnemen met het Kenniscentrum Dienstverlening via 070 373 8008 of een e-mail sturen naar lisanne.schouten@vng.nl.