eID - Identificatie en authenticatie

De overheid wil graag dat mensen veilig kunnen inloggen bij overheidsorganisaties en zorginstellingen en meer zaken kunnen regelen via internet. Om die reden wordt stapsgewijs gewerkt aan het verhogen van het betrouwbaarheidsniveau van de inlogmiddelen en het waarborgen van de continuïteit. eID staat voor elektronische identiteit.

Belang van deze ontwikkeling

eID regelt het veilig en betrouwbaar inloggen voor Nederlandse burgers en bedrijven bij de (semi-)overheid en regelt de beschikbaarheid van een aantal basisgegevens voor het gebruik in overheidsprocessen.

In de fysieke wereld dient iemand die een auto huurt, een uitkering aanvraagt of een bankrekening opent, zich te legitimeren. In de digitale wereld is dit niet anders. Ook daar is het nodig om de identiteit van een persoon met zekerheid vast te stellen.

De overheid werkt aan veilig en makkelijk inloggen met als doel om zoveel mogelijk zaken veilig online regelen. Burgers en bedrijven kiezen straks hoe ze inloggen: met een rijbewijs, identiteitsbewijs of met een app. Deze nieuwe manieren van inloggen voldoen aan strenge eisen en geven meer zekerheid over wie inlogt. Dit maakt inloggen nog veiliger en maakt identiteitsfraude moeilijker. De overheid voert de nieuwe inlogmethoden stapsgewijs in.

Betrouwbaarheidsniveaus van top 40 toptaken

Iedere gemeente moet het juiste betrouwbaarheidsniveau voor haar diensten bepalen. Het is niet altijd nodig het hoogste betrouwbaarheidsniveau te verlangen, afhankelijk van het product en het aanvraag- en uitgifteproces kan het minimaal vereiste betrouwbaarheidsniveau per organisatie verschillen. Het document Betrouwbaarheidsniveaus Gemeentelijke dienstverlening helpt gemeenten hierbij door voor de meeste gevraagde diensten deze analyse uit te voeren.

Fases

Fase 1:Voorbereiding eID - Identificatie en authenticatie

Start: oktober, 2020
Eindigt: januari, 2032

De overheid wil graag dat mensen veilig kunnen inloggen bij overheidsorganisaties en zorginstellingen en meer zaken kunnen regelen via internet. De wet digitale overheid is gericht op het verbeteren van de digitale overheid door standaarden voor elektronisch verkeer verplicht te stellen en gaat in 2020 in.

Digitale Identiteit

Voor het vergaand digitaliseren van de overheidsdienstverlening is een sterke en veilige digitale identiteit nodig. DigiD is, net als andere bestaande methoden, alleen bruikbaar voor de toegang tot websites. Je kunt je er niet mee identificeren bij bijvoorbeeld een notaris. Daarom werken gemeenten, de VNG en de Taskforce Samen Organiseren aan een Digitale Identiteit.

4 producten die raken aan deze ontwikkeling

eIDAS

De eIDAS-verordening zorgt ervoor dat inwoners uit landen van de Europese Unie uiterlijk in september 2018 eenvoudiger overheidsdiensten in het buitenland kunnen afnemen.
Gewijzigd: 4 februari 2019
product

Wet- en regelgeving
Klaar voor implementatie

eHerkenning

Ondernemers en bedrijven regelen met behulp van eHerkenning veilig online zaken met (overheids)organisaties.
Gewijzigd: 27 november 2018
product

Wet- en regelgeving
In gebruik

DigiD

Met DigiD identificeren burgers zich veilig en betrouwbaar voor digitale dienstverlening van overheden en publieke dienstverleners.
Gewijzigd: 27 november 2018
product

Wet- en regelgeving
In gebruik

DigiD Machtigen

DigiD Machtigen maakt het voor gebruikers mogelijk om zich door iemand te laten helpen bij het digitaal regelen van zaken met de overheid, zonder dat zij hiervoor hun DigiD-inloggegevens hoeven te delen.
Gewijzigd: 27 november 2018
product

Wet- en regelgeving
Klaar voor implementatie