Common Ground

Common Ground

Common Ground is het idee om naast de bestaande gemeentelijke ICT-infrastructuur een nieuwe, moderne ICT-infrastructuur te bouwen voor de uitwisseling van gegevens binnen en tussen gemeenten. Met Common Ground kunnen gemeenten hun dienstverlening en bedrijfsvoering ingrijpend vernieuwen vanuit de basis: de gegevenslaag. Common Ground is een initiatief van twee gemeentelijke koepelverenigingen voor I&A-professionals: IMG 100.000+ en VIAG.

Belang van deze ontwikkeling

Common Ground staat voor een moderne, agile manier van ICT-systemen ontwerpen, bouwen en beheren. Common Ground gaat uit van de gedachte van een gezamenlijk gegevenslandschap en stelt gemeenten in staat sneller te innoveren en kosten te besparen.

In de huidige gemeentelijke ICT-infrastructuur is data als het ware in ‘silo’s’ per beleidsdomein opgesloten. Gemeenten ontsluiten die gegevens via koppelingen, die complex en kwetsbaar zijn. Ze kopiëren veelal gegevens naar de eigen omgeving. Terwijl het beter zou zijn om gegevens eenmalig op te slaan en meervoudig te gebruiken.

Met Common Ground komt dat principe binnen handbereik. Common Ground is een gedistribueerd model waarin data en applicaties van elkaar gescheiden zijn. Data wordt ontsloten via een ‘API Gateway’. Zo’n API of application programming interface is een klein stukje software dat speciaal bedoeld is om gegevens te ontsluiten. Via die API Gateway kunnen gemeenten ook autorisatie en logging laten verlopen. Dat wil zeggen: recht op toegang en vastleggen welke data met wie is uitgewisseld. Dat heeft tal van voordelen, zoals de mogelijkheid om kosten te besparen en sneller en gemakkelijker te beheren en te innoveren. Vanwege de gelijktijdige ontwikkeling van GGI-Services, dat zich ook op het ontsluiten en delen van data richtte, is besloten om de activiteiten van GGI-Services onder te brengen binnen Common Ground.

Aanvullende informatie

De Taskforce Samen Organiseren van de VNG heeft op 29 september 2017 ingestemd met een nadere uitwerking van het idee van Common Ground. De Taskforce zal samen met betrokkenen verdere stappen uitwerken en een eerste ’Proof of Concept’ ondersteunen. Vanuit de opgedane ervaringen zet de taskforce ook vervolgstappen en adviseert zij het College van Dienstverleningszaken van de VNG.

Fases

Fase 1:Ontwikkeling proof of concept

Start: september, 2017
Eindigt: augustus, 2019

De Taskforce Samen Organiseren van de VNG heeft op 29 september 2017 ingestemd met een nadere uitwerking van het idee van Common Ground. De Taskforce zal samen met betrokkenen verdere stappen uitwerken en een eerste ’Proof of Concept’ ondersteunen.

Mijlpalen

13/03/2019: Congrestival samen organiseren: durf en vertrouwen

Hoe vanzelfsprekend samenwerken ook is, iets samen organiseren heeft een extra dimensie. Dat gaat niet vanzelf. Samen organiseren vraagt om durf en vertrouwen. Durf om geijkte paden te verlaten en het anders te doen, om je open te stellen, de dialoog aan te gaan, krachten te bundelen. Vertrouwen in de kennis van anderen en de wil om de klus met elkaar te klaren.

8 producten die raken aan deze ontwikkeling

GGI-Netwerk

Het GGI-Netwerk is een beveiligd datanetwerk speciaal voor gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden.
Gewijzigd: 14 oktober 2019
product

Collectieve afspraken
In gebruik

GGI-Veilig

GGI-Veilig ondersteunt de gemeente bij het verhogen van de digitale weerbaarheid en het veiliger maken van de ICT-infrastructuur.
Gewijzigd: 14 oktober 2019
product

Collectieve afspraken
In gebruik

GGI-Afspraken

GGI-Afspraken zijn de voorwaarden die gelden voor het ontsluiten van commerciële cloud-omgevingen op het GGI-Netwerk.
Gewijzigd: 17 april 2019
instrument

Collectieve afspraken
In uitvoering

Regie op gegevens ten behoeve van schuldhulpverlening

Uitvoeringsorganisaties en gemeenten stellen persoonlijke financiële gegevens beschikbaar om burgers middels apps op een laagdrempelige manier inzicht te geven in hun financiële situatie.
Gewijzigd: 20 december 2018
verkenning

Collectieve afspraken
Gepubliceerd

Etalage Monitoring Sociaal Domein

De Etalage monitoring Sociaal Domein toont hoe gemeenten de monitoring in het sociaal domein aanpakken, wat er nodig is en hoe hiervan valt te leren.
Gewijzigd: 10 oktober 2019
product

Collectieve afspraken
In gebruik

Burgerpeiling

De Burgerpeiling maakt het welzijn en de betrokkenheid van wijkbewoners en doelgroepen inzichtelijk. Zo kunt u uw beleid afstemmen op de wensen van de inwoners.
Gewijzigd: 10 mei 2019
product

Collectieve afspraken
In gebruik

Ondernemerspeiling

Met de Ondernemerspeiling weet u hoe ondernemers het gemeentebeleid en de dienstverlening ervaren. Zo kunt u beleid ontwikkelen dat aansluit bij de ondernemersbehoeften.
Gewijzigd: 4 oktober 2019
product

Collectieve afspraken
In gebruik

Regie op je eigen gegevens met de Blauwe Knop

De Blauwe Knop biedt mensen de mogelijkheid hun persoonlijke data te downloaden van overheidswebsites. Zij kunnen deze data vervolgens gebruiken voor verschillende doeleinden.
Gewijzigd: 15 april 2019
product

Lokale ambitie
In ontwikkeling