Optimaliseren van gemeenschappelijke infrastructuur

Producten

Hieronder vindt u een overzicht van lopende instrumenten, producten en verkenningen. Gebruik de filters aan de rechterkant van de pagina om een selectie te maken die voor u van belang is.

Het overzicht is in ontwikkeling en wordt regelmatig uitgebreid met nieuwe items.

130 producten

Filters tonen

Platform 'Waar is mijn stemlokaal'

Het platform 'Waar is mijn stemlokaal' bundelt de gegevens van alle stembureaus en stelt ze voor iedereen beschikbaar.
Gewijzigd: 26 maart 2018
verkenning

Collectieve afspraken
Gepubliceerd

Praatplaat informatiebeleid

Een praatplaat van het informatiebeleidsplan toetst op een toegankelijke manier het informatiebeleid binnen uw organisatie. Het doel is breed draagvlak te krijgen voor de uitvoering van dat beleid.
Gewijzigd: 26 maart 2018
product

Collectieve afspraken
Klaar voor implementatie

Praatplaat Informatiebeveiliging en Privacy Omgevingswet

Gemeenten krijgen inzicht in de gebieden van Informatiebeveiliging en privacy waarvoor ze verantwoordelijk zijn. Op basis hiervan kunnen ze bepalen welke maatregelen genomen moeten worden en hoe. Ook maakt het duidelijk welke normenkaders en wetgeving van toepassing is.
Gewijzigd: 1 augustus 2017
instrument

Wet- en regelgeving

Prefill e-Formulieren

Het Prefill e-Formulier maakt het invullen van een formulier makkelijker, sneller én verhoogt de kwaliteit van gegevens.
Gewijzigd: 7 augustus 2018
product

Lokale ambitie
In gebruik

Privacy ondersteuningsaanbod voor gemeenten

Het generieke ondersteuningsaanbod helpt gemeenten om de uitgangspunten van de nieuwe Europese privacyrichtlijn AVG goed te borgen in de organisatie.
Gewijzigd: 27 december 2017
product

Wet- en regelgeving
Klaar voor implementatie

Procesverbetering aanvraag rijbewijzen

Het pilotproject Procesverbetering rijbewijzen digitaliseert de aanvraag voor vernieuwing van rijbewijzen. Hierdoor hoeft een klant niet meer naar het loket maar vraagt het nieuwe rijbewijs digitaal aan en krijgt het vervolgens thuis gestuurd.
Gewijzigd: 10 april 2018
product

Collectieve afspraken
In ontwikkeling

Publicatie: de Platformsamenleving

De publicatie over de Platformsamenleving wil de discussie opstarten over het wat, hoe en waarom van een zich ontwikkelende platformdynamiek en de gevolgen daarvan op de samenleving.
Gewijzigd: 29 december 2017
verkenning

Lokale ambitie

Regie op gegevens ten behoeve van schuldhulpverlening

Uitvoeringsorganisaties en gemeenten stellen persoonlijke financiële gegevens beschikbaar om burgers middels apps op een laagdrempelige manier inzicht te geven in hun financiële situatie.
Gewijzigd: 15 augustus 2018
verkenning

Collectieve afspraken
Gepubliceerd

Ruimtelijke Kijk op het Sociaal Domein

Het doel van de pilot voorafgaand aan de verkenning was te onderzoeken of, en zo ja op welke wijze, ruimtelijke informatie voor gemeenten van nut is. De achterliggende gedachte is innovatie van het sociaal domein.
Gewijzigd: 16 juli 2018
verkenning

Collectieve afspraken

Samen Organiseren in de Omgevingswet

Het doel van dit instrument is de mogelijkheden die de Omgevingswet biedt om voorzieningen gezamenlijk te organiseren in beeld te brengen, te wegen en te bepalen welke collectieve voorzieningen gerealiseerd moeten worden.
Gewijzigd: 7 juni 2018
instrument

Wet- en regelgeving

Samenwerkende Catalogi

Het doel achter de Samenwerkende Catalogi is om informatie over producten en diensten te standaardiseren zodat deze eenvoudig kan worden uitgewisseld en door alle overheden (eenduidig en samenhangend) kan worden gebruikt.
Gewijzigd: 8 augustus 2018
instrument

Wet- en regelgeving