Optimaliseren van gemeenschappelijke infrastructuur

Producten

Hieronder vindt u een overzicht van lopende instrumenten, producten en verkenningen. Gebruik de filters aan de rechterkant van de pagina om een selectie te maken die voor u van belang is.

Het overzicht is in ontwikkeling en wordt regelmatig uitgebreid met nieuwe items.

135 producten

Filters tonen

Nederlandse Overheid Referentie Architectuur (NORA)

De Nederlandse Overheid Referentie Architectuur (NORA) is bedoeld als richtinggevend en sturend instrument. Het bevat kaders en bestaande afspraken voor het inrichten van de informatiehuishouding van de Nederlandse overheid. Het realiseren van voorzieningen binnen die kaders en afspraken zorgt ervoor dat ze goed samenwerken met andere voorzieningen en dat optimaal hergebruik gemaakt wordt van bestaande oplossingen.
Gewijzigd: 18 oktober 2017
instrument

Wet- en regelgeving

Ondernemerspeiling

Met de Ondernemerspeiling weet u hoe ondernemers het gemeentebeleid en de dienstverlening ervaren. Zo kunt u beleid ontwikkelen dat aansluit bij de ondernemersbehoeften.
Gewijzigd: 8 juli 2019
product

Collectieve afspraken
In gebruik

Ondernemersplein

Het Ondernemersplein zorgt ervoor dat ondernemers niet onnodig veel tijd kwijt zijn met het zoeken naar voor hun relevante informatie.
Gewijzigd: 3 oktober 2018
product

Wet- en regelgeving
In gebruik

Ondersteuning schuldhulpverlening

Een gezamenlijke, eenduidige en snelle aanpak bij schulden, waardoor de burger sneller, makkelijker en in één keer goed geholpen wordt.
Gewijzigd: 23 mei 2019
verkenning

Collectieve afspraken
Gepubliceerd

Online dienst Aangifte overlijden

Met de pilot van de ‘landelijke online dienst Aangifte overlijden en/of aanvraag verlof’ kunt u de online aangifte van overlijden mogelijk maken in uw gemeente.
Gewijzigd: 26 september 2018
product

Collectieve afspraken
Klaar voor implementatie

Online dienst verhuizing en emigratie

Door het ontwikkelen van landelijke online diensten werken de deelnemende gemeenten en VNG Realisatie aan één efficiënte overheid. Burgers doen met deze online dienst op één plaats, op mijn.overheid.nl, een verhuisaangifte bij elke deelnemende gemeente.
Gewijzigd: 26 september 2018
product

Lokale ambitie
Klaar voor implementatie

Ontwikkeling en implementatie PGB 2.0

Met het nieuwe PGB Portaal regelt de budgethouder voortaan sneller, gemakkelijker, overzichtelijker en veiliger zijn PGB-administratie.
Gewijzigd: 6 augustus 2019
product

Wet- en regelgeving
In ontwikkeling

Open Data Standaarden voor gemeenten

Het samen met gemeenten ontwerpen van een blauwdruk voor het creëren van gestandaardiseerde open datasets voor gemeenten.
Gewijzigd: 2 mei 2019
verkenning

Collectieve afspraken

Open Meldingen Openbare Ruimte

Doel van dit project is te onderzoeken hoe we meldingen zodanig kunnen publiceren dat er een zo groot mogelijke meerwaarde ontstaat voor de samenleving.
Gewijzigd: 13 augustus 2019
product

Collectieve afspraken
In ontwikkeling

Open Raadsinformatie

Via de Pilotstarter denken gemeenten mee over innovatieve toepassingen van open raadsinformatie met als doel het vergroten van de transparantie en versterking van de lokale democratie.
Gewijzigd: 7 juni 2019
product

Collectieve afspraken
In ontwikkeling

Overheid.nl

Overheid.nl biedt inwoners en ondernemers snel inzicht in het totaaloverzicht aan producten en diensten vanuit de overheid en op de achterliggende wet- en regelgeving.
Gewijzigd: 19 oktober 2017
instrument

Collectieve afspraken

PKIoverheid-certificaat

Een digitaal certificaat van PKIoverheid waarborgt de betrouwbaarheid van informatie-uitwisseling via e-mail en websites op basis van Nederlandse wetgeving.
Gewijzigd: 19 oktober 2017
instrument

Wet- en regelgeving