Optimaliseren van gemeenschappelijke infrastructuur

Producten

Hieronder vindt u een overzicht van lopende instrumenten, producten en verkenningen. Gebruik de filters aan de rechterkant van de pagina om een selectie te maken die voor u van belang is.

Het overzicht is in ontwikkeling en wordt regelmatig uitgebreid met nieuwe items.

130 producten

Filters tonen

Kwaliteitsverbetering, dienstverlening Drank en Horeca

We gaan over naar een 24 uurs samenleving. Dat betekent dat we willen faciliteren dat een drank- of horeca aanvraag 24 uur per dag ingediend kan worden. Daarbij willen we ook dat aan elkaar gerelateerde vergunningen en ontheffingen, gecoördineerd en geïntegreerd aangevraagd worden, zoals bij de Wabo al het geval is.
Gewijzigd: 17 oktober 2017
instrument

Collectieve afspraken

Leer- en Expertisepunt Open Overheid

Het Leer- en Expertisepunt Open Overheid (LEOO) wil overheidsorganisaties ondersteunen bij de uitvoering van beleid en wet- en regelgeving in het kader van een Open Overheid.
Gewijzigd: 17 oktober 2017
instrument

Wet- en regelgeving

Leermodule Gebruiksgerichte Website

Met de Leermodule Gebruikersgerichte website verbetert u uw online dienstverlening en maakt deze klantgericht.
Gewijzigd: 25 september 2018
product

Lokale ambitie
In gebruik

Leermodule Klantprocessen

In de leermodule Klantprocessen brengt u de klantprocessen in kaart die leiden tot een bepaalde dienst of product. Zo kunt u uw dienstverlening voortdurend verbeteren.
Gewijzigd: 25 augustus 2018
product

Lokale ambitie
In gebruik

Leermodule Klantreizen

Met de leermodule Klantreizen krijgt u inzicht in uw dienstverlening. U krijgt grip op klanttevredenheid en klantbeleving, zodat u de dienstverlening kunt verbeteren.
Gewijzigd: 27 september 2018
product

Lokale ambitie
In gebruik

Leermodule Meten & Verbeteren website

Met de Leermodule Meten & Verbeteren website verbetert u uw online dienstverlening en maakt deze klantgericht.
Gewijzigd: 15 augustus 2018
product

Lokale ambitie
In gebruik

Leveranciersbijeenkomsten

VNG Realisatie organiseert leveranciersbijeenkomsten voor marktpartijen die werkzaam zijn voor gemeenten.
Gewijzigd: 16 juli 2018
product

Collectieve afspraken
In gebruik

Leveranciersconvenant en addenda

VNG Realisatie heeft alle afspraken voor samenwerking met softwareleveranciers tussen gemeenten en samenwerkingsverbanden van gemeenten samengebracht in een overkoepelend leveranciersconvenant.
Gewijzigd: 17 september 2018
product

Collectieve afspraken
In gebruik

Meetups Datagedreven Gemeente

Kennisuitwisseling tussen en samenbrengen van gemeenten die bezig (willen) zijn met datagedreven werken: met thema’s als technische toepassingen, organisatorische vraagstukken en multidisciplinair werken.
Gewijzigd: 17 juli 2018
instrument

Collectieve afspraken

MijnOverheid Berichtenbox

MijnOverheid Berichtenbox (MOBB) is een persoonlijke, beveiligde postbus op Mijnoverheid.nl voor alle elektronische berichten van de overheid aan individuele burgers.
Gewijzigd: 10 augustus 2018
product

Collectieve afspraken
Klaar voor implementatie

Modernisering Openbaarmaking Overheidsinformatie (MOOI)

Doel van het programma MOOI is de doorontwikkeling van de wetgeving op het gebied van openheid en (passieve en actieve) openbaarheid van bestuur en de uitvoering daarvan.
Gewijzigd: 14 augustus 2017
instrument

Wet- en regelgeving

Monitor Doelgerichte Digitalisering

De Monitor Doelgerichte Digitalisering (MDD) geeft inzicht in de ‘digitale volwassenheid’ van een gemeente. Op basis van die informatie geeft de MDD tips en adviezen hoe gemeenten hun digitale ambities kunnen realiseren.
Gewijzigd: 6 september 2018
instrument