Optimaliseren van gemeenschappelijke infrastructuur

Producten

Hieronder vindt u een overzicht van lopende instrumenten, producten en verkenningen. Gebruik de filters aan de rechterkant van de pagina om een selectie te maken die voor u van belang is.

Het overzicht is in ontwikkeling en wordt regelmatig uitgebreid met nieuwe items.

139 producten

Filters tonen

Inwonercloud

Het doel van samenwerken aan een Inwonercloud voor het sociaal domein is de inwoner centraal stellen, niet de instituties, om zo vraaggerichte zorg mogelijk te maken. Zelfregie en eigen kracht vormen daarbij de uitgangspunten.
Gewijzigd: 16 juli 2018
product

Collectieve afspraken
In ontwikkeling

IPv6 bij gemeenten

Het huidige systeem van internetadressen (IPv4-adressen) raakt snel op, terwijl met de opkomst van het Internet of Things juist steeds meer adressen nodig zijn. Om in de toekomst te communiceren met andere systemen, moeten gemeenten nieuwe internetadressen (IPv6) invoeren.
Gewijzigd: 27 maart 2019
product

Collectieve afspraken
Klaar voor implementatie

Jouw succes, mijn succes

Gemeenten en uitvoeringsorganisaties bedenken online toepassingen die de dienstverlening verbeteren. Door deze projecten te delen, profiteren meer overheden hiervan.
Gewijzigd: 15 april 2019
verkenning

Collectieve afspraken

Juridische Routekaart

Het is voor gemeenten zaak om nu aan de slag te gaan met juridische uitdagingen die voortkomen uit de Omgevingswet: kennis vergaren, meedenken, vaardigheden opdoen en de organisatie voorbereiden op wat komen gaat. De Juridische Routekaart ondersteunt hierin.
Gewijzigd: 27 maart 2018
instrument

Lokale ambitie

Kennisbank klantreizen

De kennisbank klantreizen is bedoeld als inspiratiebron voor gemeenten die aan de slag willen met klantreizen.
Gewijzigd: 25 februari 2019
product

Collectieve afspraken
In gebruik

Kennisbank Zaakgericht werken

De kennisbank wil kennisdeling rondom Zaakgericht werken tussen gemeenten bevorderen.
Gewijzigd: 8 augustus 2018
instrument

Wet- en regelgeving

Kerninstrumenten Omgevingswet

Deze notities geven gemeenten inzicht in wat er precies van hen wordt verlangd ten aanzien van de kerninstrumenten omgevingsvisie en omgevingsplan en in het bijzonder de informatievoorziening hierbij.
Gewijzigd: 24 juli 2018
product

Wet- en regelgeving
Klaar voor implementatie

Kwaliteitsverbetering, dienstverlening Drank en Horeca

We gaan over naar een 24 uurs samenleving. Dat betekent dat we willen faciliteren dat een drank- of horeca aanvraag 24 uur per dag ingediend kan worden. Daarbij willen we ook dat aan elkaar gerelateerde vergunningen en ontheffingen, gecoördineerd en geïntegreerd aangevraagd worden, zoals bij de Wabo al het geval is.
Gewijzigd: 17 oktober 2017
instrument

Collectieve afspraken

Leer- en Expertisepunt Open Overheid

Het Leer- en Expertisepunt Open Overheid (LEOO) wil overheidsorganisaties ondersteunen bij de uitvoering van beleid en wet- en regelgeving in het kader van een Open Overheid.
Gewijzigd: 17 oktober 2017
instrument

Wet- en regelgeving

Leermodule Klantprocessen

In de leermodule Klantprocessen brengt u de klantprocessen in kaart die leiden tot een bepaalde dienst of product. Zo kunt u uw dienstverlening voortdurend verbeteren.
Gewijzigd: 25 augustus 2018
product

Lokale ambitie
In gebruik

Leermodule Klantreizen

Met de leermodule Klantreizen krijgt u inzicht in uw dienstverlening. U krijgt grip op klanttevredenheid en klantbeleving, zodat u de dienstverlening kunt verbeteren.
Gewijzigd: 1 april 2019
product

Lokale ambitie
In gebruik

Leveranciersbijeenkomsten

VNG Realisatie organiseert leveranciersbijeenkomsten voor marktpartijen die werkzaam zijn voor gemeenten.
Gewijzigd: 25 februari 2019
product

Collectieve afspraken
In gebruik