Optimaliseren van gemeenschappelijke infrastructuur

Producten

Hieronder vindt u een overzicht van lopende instrumenten, producten en verkenningen. Gebruik de filters aan de rechterkant van de pagina om een selectie te maken die voor u van belang is.

Het overzicht is in ontwikkeling en wordt regelmatig uitgebreid met nieuwe items.

139 producten

Filters tonen

Govroam voor gemeenten

Govroam staat voor government roaming. Deze dienst geeft werknemers in de publieke sector, waaronder gemeenten, makkelijk en probleemloos toegang tot gemeentelijke wifi-netwerken.
Gewijzigd: 14 februari 2019
product

Collectieve afspraken
Klaar voor implementatie

GT Connect

GT Connect wil deelnemers gedurende de looptijd van de overeenkomst in staat stellen functioneel passende, marktconforme telecommunicatiediensten af te nemen tegen een zo scherp mogelijk tarief.
Gewijzigd: 12 april 2019
product

Collectieve afspraken
Klaar voor implementatie

GT Microsoft

Gemeenten schaffen onder collectieve gemeentelijke voorwaarden producten en diensten van Microsoft aan.
Gewijzigd: 19 februari 2019
product

Collectieve afspraken
In gebruik

GT Mobiele Communicatie

GT Mobiele Communicatie wil voor gemeenten in Nederland mobiele telecommunicatiediensten van de beste kwaliteit tegen de laagste kosten realiseren.
Gewijzigd: 4 maart 2019
product

Collectieve afspraken
In gebruik

GT Print

Gemeenten kunnen op de gewenste wijze en tegen collectieve tarieven MFP-diensten afnemen.
Gewijzigd: 11 april 2019
product

Collectieve afspraken
In ontwikkeling

GT Software Broker

De collectieve marktbenadering van GT zorgt ervoor dat gemeenten hun software gemakkelijk en tegen goede voorwaarden kunnen inkopen bij de software broker die de aanbesteding gegund krijgt.
Gewijzigd: 5 maart 2019
product

Collectieve afspraken
In ontwikkeling

GT Vaste Communicatie

GT Vaste Communicatie biedt de mogelijkheid vast spraakverkeer aan te bieden aan het openbare netwerk voor spraakverkeer, of vast spraakverkeer te ontvangen op de eigen kantoorlocatie.
Gewijzigd: 5 maart 2019
product

Collectieve afspraken
In gebruik

Handelsregister (HR)

Het Handelsregister geeft informatie over alle rechtspersonen en ondernemingen in Nederland.
Gewijzigd: 24 maart 2018
product

Wet- en regelgeving
In gebruik

High Value Datasets

De werkgroep Gemeentelijke High Value Datalijst buigt zich over de totstandkoming van één leidende lijst van high value datasets. Deze lijst ondersteunt gemeenten bij het bepalen van welke data als eerste als open data beschikbaar moeten komen.
Gewijzigd: 27 december 2017
instrument

Lokale ambitie

Idensys

Idensys verbetert de dienstverlening aan inwoners en ondernemers door het mogelijk te maken dat zij beter, sneller en veiliger online zaken kunnen doen met overheid en bedrijfsleven.
Gewijzigd: 26 maart 2018
product

Wet- en regelgeving
In ontwikkeling

Innovatieve gebruikstoepassingen BGT

Deze verkenning heeft als doel het in een vroegtijdig stadium onderkennen en benutten van de beschikbaarheid en gebruikspotentie van de BGT en andere locatiegebonden gegevens.
Gewijzigd: 24 oktober 2018
verkenning

Collectieve afspraken

Inrichten terugmeldproces

Door het structureel inbedden van terugmelden in werkprocessen de gegevenskwaliteit verhogen en gemeenten helpen om te voldoen aan de wettelijke terugmeldplicht.
Gewijzigd: 8 januari 2018
verkenning

Wet- en regelgeving