Optimaliseren van gemeenschappelijke infrastructuur

Producten

Hieronder vindt u een overzicht van lopende instrumenten, producten en verkenningen. Gebruik de filters aan de rechterkant van de pagina om een selectie te maken die voor u van belang is.

Het overzicht is in ontwikkeling en wordt regelmatig uitgebreid met nieuwe items.

140 producten

Filters tonen

Gegevensmanagement

Gegevensmanagement is het geheel van activiteiten dat ertoe leidt dat een organisatie of keten tijdig en op de juiste plaats over de benodigde gegevens beschikt.
Gewijzigd: 16 juli 2018
product

Collectieve afspraken
In gebruik

Gegevensstandaarden

De gegevensstandaarden richten zich op de uitwisseling van gegevens. Binnen een gemeente, tussen een gemeente en andere overheden en tussen gemeenten, bedrijven en burgers.
Gewijzigd: 15 augustus 2018
product

Collectieve afspraken
In gebruik

Gemeentelijke ICT kwaliteitsnormen bij de GIBIT

Als gemeenten een overeenkomst sluiten waarbij de GIBIT van toepassing is, gelden de Gemeentelijke ICT-Kwaliteitsnormen. Zo behouden gemeenten een betrouwbare en gedegen IT-infrastructuur.
Gewijzigd: 14 februari 2019
product

Collectieve afspraken
In gebruik

Gemeentelijke monitor sociaal domein

Met behulp van de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein kunnen gemeenten beleid (her)formuleren en (bij)sturen. Gemeenten krijgen bijvoorbeeld inzicht in gebruik van individuele voorzieningen.
Gewijzigd: 18 februari 2019
product

Collectieve afspraken
In gebruik

GEMMA

GEMMA staat voor de GEMeentelijke Model Architectuur. Dit is de landelijke referentiearchitectuur voor gemeenten.
Gewijzigd: 17 maart 2018
instrument

Wet- en regelgeving
In gebruik

GEMMA Softwarecatalogus

De GEMMA Softwarecatalogus is een online informatiesysteem waarin het gebruikte (en verwachte) softwareaanbod voor gemeenten/samenwerkingsverbanden te vinden is.
Gewijzigd: 13 juli 2018
instrument

Collectieve afspraken

Gezamenlijke dienstverlening op locatie van de gemeente

Bij deelnemende gemeenten aan de pilot ‘Gezamenlijke dienstverlening op locatie’ kunnen inwoners terecht met inhoudelijke complexe vragen die niet telefonisch of digitaal beantwoord kunnen worden.
Gewijzigd: 16 juli 2018
product

Lokale ambitie
In gebruik

Gezamenlijke Persoonlijke Dienstverlening

De overheid biedt steeds meer dienstverlening digitaal aan en niet iedere inwoner kan in deze beweging even gemakkelijk mee. Het stimuleren en ondersteunen van inwoners bij deze digitaliseringsslag is voor alle overheden waardevol en vraagt om een gezamenlijke inspanning. In de vorm van pilots wordt uitgezocht welke ondersteuning noodzakelijk en gewenst is.
Gewijzigd: 15 augustus 2018
product

Collectieve afspraken
In ontwikkeling

GGI-Afspraken

GGI-Afspraken zijn de voorwaarden die gelden voor het ontsluiten van commerciële cloud-omgevingen op het GGI-Netwerk.
Gewijzigd: 14 februari 2019
instrument

Collectieve afspraken
In uitvoering

GGI-Netwerk

Het GGI-Netwerk is een beveiligd datanetwerk speciaal voor gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden.
Gewijzigd: 14 februari 2019
product

Collectieve afspraken
Klaar voor implementatie

GGI-Services

GGI-Services ondersteunt ketensamenwerking binnen de overheid. Via GGI-Services kan een gemeente straks per datastroom een werkende koppeling afnemen. Hierbij is preventief getest dat die koppeling werkt en voldoet aan de betreffende standaarden.
Gewijzigd: 14 februari 2019
product

Collectieve afspraken
In ontwikkeling

GGI-Veilig

GGI-Veilig ondersteunt de gemeente bij het verhogen van de digitale weerbaarheid en het veiliger maken van de ICT-infrastructuur.
Gewijzigd: 14 februari 2019
product

Collectieve afspraken
In ontwikkeling