Optimaliseren van gemeenschappelijke infrastructuur

Producten

Hieronder vindt u een overzicht van lopende instrumenten, producten en verkenningen. Gebruik de filters aan de rechterkant van de pagina om een selectie te maken die voor u van belang is.

Het overzicht is in ontwikkeling en wordt regelmatig uitgebreid met nieuwe items.

130 producten

Filters tonen

E-WOZ (voormelding WOZ)

e-WOZ (Waardering Onroerende Zaken) maakt voor inwoners transparant waar de WOZ-beschikking op gebaseerd is en biedt burgers de mogelijkheid een melding te doen voordat de beschikking is verzonden. Door correcties vroegtijdig door te voeren gaat de kwaliteit van WOZ-administratie omhoog.
Gewijzigd: 7 augustus 2018
product

Lokale ambitie
In gebruik

eHerkenning

Ondernemers en bedrijven regelen met behulp van eHerkenning veilig online zaken met (overheids)organisaties.
Gewijzigd: 27 november 2018
product

Wet- en regelgeving
In gebruik

eIDAS

De eIDAS-verordening zorgt ervoor dat inwoners uit landen van de Europese Unie uiterlijk in september 2018 eenvoudiger overheidsdiensten in het buitenland kunnen afnemen.
Gewijzigd: 27 november 2018
product

Wet- en regelgeving
Klaar voor implementatie

ENSIA

ENSIA staat voor Eenduidige Normatiek Single Information Audit en betekent eenmalige informatieverstrekking en eenmalige IT-audit. Het project ENSIA streeft naar een zo effectief en efficiënt mogelijk ingericht verantwoordingsstelsel voor informatieveiligheid.
Gewijzigd: 12 december 2018
instrument

Collectieve afspraken
Gepubliceerd

Etalage Monitoring Sociaal Domein

De Etalage monitoring Sociaal Domein toont hoe gemeenten de monitoring in het sociaal domein aanpakken, wat er nodig is en hoe hiervan valt te leren.
Gewijzigd: 16 juli 2018
product

Collectieve afspraken
In gebruik

Factsheet Aan de slag met de Omgevingswet

De factsheet aan de slag met de Omgevingswet helpt bij het informeren en activeren van bestuurders en programmamanagers van gemeenten over de stappen die ze nu al kunnen zetten rond het toepassen van de omgevingswet.
Gewijzigd: 4 september 2018
instrument

Wet- en regelgeving

Factsheet toepasbare regels omgevingswet

Digitalisering is een belangrijk instrument om de Omgevingswet tot een succes te maken. Daarom wordt het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) ontwikkeld. Het DSO krijgt voor de gebruiker de vorm van één digitaal loket.
Gewijzigd: 10 augustus 2017
instrument

Wet- en regelgeving

Forum Wob

Op het Forum Wob wisselen gemeenten kennis en ervaringen uit over vraagstukken rond de Wob.
Gewijzigd: 8 augustus 2017
instrument

Wet- en regelgeving

Gebruik BGT bij openbare ruimte

Het beheren van de openbare ruimte (BOR) en het opstellen van ontwerpen daarvoor zijn gemeentelijke processen waarbinnen het gebruik van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) een grote rol speelt. Het is daarom belangrijk dat de informatie-uitwisseling tussen BOR en BGT zo optimaal mogelijk wordt ingericht.
Gewijzigd: 15 augustus 2018
product

Collectieve afspraken
Klaar voor implementatie

Gebruik BGT bij uitvoering Omgevingswet

De verkenning houdt zich bezig met de vraag in hoeverre de BGT bij kan dragen aan het efficiënter inrichten van gemeentelijke Omgevingswetprocessen.
Gewijzigd: 21 december 2017
verkenning

Lokale ambitie

Gegevensmanagement

Gegevensmanagement is het geheel van activiteiten dat ertoe leidt dat een organisatie of keten tijdig en op de juiste plaats over de benodigde gegevens beschikt.
Gewijzigd: 16 juli 2018
product

Collectieve afspraken
In gebruik

Gegevensstandaarden

De gegevensstandaarden richten zich op de uitwisseling van gegevens. Binnen een gemeente, tussen een gemeente en andere overheden en tussen gemeenten, bedrijven en burgers.
Gewijzigd: 15 augustus 2018
product

Collectieve afspraken
In gebruik