Optimaliseren van gemeenschappelijke infrastructuur

Producten

Hieronder vindt u een overzicht van lopende instrumenten, producten en verkenningen. Gebruik de filters aan de rechterkant van de pagina om een selectie te maken die voor u van belang is.

Het overzicht is in ontwikkeling en wordt regelmatig uitgebreid met nieuwe items.

134 producten

Filters tonen

ENSIA

ENSIA staat voor Eenduidige Normatiek Single Information Audit en betekent eenmalige informatieverstrekking en eenmalige IT-audit.
Gewijzigd: 3 oktober 2019
instrument

Collectieve afspraken
Gepubliceerd

ENSIA Pilot BIO

Om in 2020 verantwoording over de BIO te kunnen afleggen met ENSIA doen gemeenten ervaring op in de vorm van een pilot.
Gewijzigd: 25 juli 2019
product

Wet- en regelgeving
In ontwikkeling

Etalage Monitoring Sociaal Domein

De Etalage monitoring Sociaal Domein toont hoe gemeenten de monitoring in het sociaal domein aanpakken, wat er nodig is en hoe hiervan valt te leren.
Gewijzigd: 10 oktober 2019
product

Collectieve afspraken
In gebruik

Financiële steun voor ondernemers

Door het ondersteunen van ondernemers in een vroeg stadium voorkomt de gemeente dat een ondernemer dieper in de financiële problemen komt.
Gewijzigd: 26 maart 2019
product

Collectieve afspraken
In gebruik

Forum Wob

Op het Forum Wob wisselen gemeenten kennis en ervaringen uit over vraagstukken rond de Wob.
Gewijzigd: 8 augustus 2017
instrument

Wet- en regelgeving

Gebruik BGT bij openbare ruimte

Het beheren van de openbare ruimte (BOR) en het opstellen van ontwerpen daarvoor zijn gemeentelijke processen waarbinnen het gebruik van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) een grote rol speelt. Het is daarom belangrijk dat de informatie-uitwisseling tussen BOR en BGT zo optimaal mogelijk wordt ingericht.
Gewijzigd: 21 mei 2019
product

Collectieve afspraken
Klaar voor implementatie

Gegevensmanagement

Gegevensmanagement is het geheel van activiteiten dat ertoe leidt dat een organisatie of keten tijdig en op de juiste plaats over de benodigde gegevens beschikt.
Gewijzigd: 16 juli 2018
product

Collectieve afspraken
In gebruik

Gegevensstandaarden

De gegevensstandaarden richten zich op de uitwisseling van gegevens. Binnen een gemeente, tussen een gemeente en andere overheden en tussen gemeenten, bedrijven en burgers.
Gewijzigd: 15 augustus 2018
product

Collectieve afspraken
In gebruik

Gemeentelijke ICT kwaliteitsnormen bij de GIBIT

Als gemeenten een overeenkomst sluiten waarbij de GIBIT van toepassing is, gelden de Gemeentelijke ICT-Kwaliteitsnormen. Zo behouden gemeenten een betrouwbare en gedegen IT-infrastructuur.
Gewijzigd: 14 februari 2019
product

Collectieve afspraken
In gebruik

Gemeentelijke monitor sociaal domein

Met behulp van de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein kunnen gemeenten beleid (her)formuleren en (bij)sturen. Gemeenten krijgen bijvoorbeeld inzicht in gebruik van individuele voorzieningen.
Gewijzigd: 19 september 2019
product

Collectieve afspraken
In gebruik

GEMMA

GEMMA staat voor de GEMeentelijke Model Architectuur. Dit is de landelijke referentiearchitectuur voor gemeenten.
Gewijzigd: 17 maart 2018
instrument

Wet- en regelgeving
In gebruik

GEMMA Softwarecatalogus

De GEMMA Softwarecatalogus is een online informatiesysteem waarin het gebruikte (en verwachte) softwareaanbod voor gemeenten/samenwerkingsverbanden te vinden is.
Gewijzigd: 13 juli 2018
instrument

Collectieve afspraken