Optimaliseren van gemeenschappelijke infrastructuur

Producten

Hieronder vindt u een overzicht van lopende instrumenten, producten en verkenningen. Gebruik de filters aan de rechterkant van de pagina om een selectie te maken die voor u van belang is.

Het overzicht is in ontwikkeling en wordt regelmatig uitgebreid met nieuwe items.

139 producten

Filters tonen

E-Formulieren

E-Formulieren dragen bij aan de verbetering van de gemeentelijke dienstverlening aan burgers en bedrijven.
Gewijzigd: 7 augustus 2018
product

Collectieve afspraken
In gebruik

E-WOZ (voormelding WOZ)

e-WOZ (Waardering Onroerende Zaken) maakt voor inwoners transparant waar de WOZ-beschikking op gebaseerd is en biedt burgers de mogelijkheid een melding te doen voordat de beschikking is verzonden. Door correcties vroegtijdig door te voeren gaat de kwaliteit van WOZ-administratie omhoog.
Gewijzigd: 7 augustus 2018
product

Lokale ambitie
In gebruik

eHerkenning

Ondernemers en bedrijven regelen met behulp van eHerkenning veilig online zaken met (overheids)organisaties.
Gewijzigd: 27 november 2018
product

Wet- en regelgeving
In gebruik

eIDAS

De eIDAS-verordening zorgt ervoor dat inwoners uit landen van de Europese Unie uiterlijk in september 2018 eenvoudiger overheidsdiensten in het buitenland kunnen afnemen.
Gewijzigd: 4 februari 2019
product

Wet- en regelgeving
Klaar voor implementatie

ENSIA

ENSIA staat voor Eenduidige Normatiek Single Information Audit en betekent eenmalige informatieverstrekking en eenmalige IT-audit. Het project ENSIA streeft naar een zo effectief en efficiënt mogelijk ingericht verantwoordingsstelsel voor informatieveiligheid.
Gewijzigd: 10 april 2019
instrument

Collectieve afspraken
Gepubliceerd

ENSIA Pilot BIO

Om in 2020 verantwoording over de BIO te kunnen afleggen met ENSIA doen gemeenten ervaring op in de vorm van een pilot.
Gewijzigd: 5 maart 2019
product

Wet- en regelgeving
In ontwikkeling

Etalage Monitoring Sociaal Domein

De Etalage monitoring Sociaal Domein toont hoe gemeenten de monitoring in het sociaal domein aanpakken, wat er nodig is en hoe hiervan valt te leren.
Gewijzigd: 14 februari 2019
product

Collectieve afspraken
In gebruik

Factsheet Aan de slag met de Omgevingswet

De factsheet aan de slag met de Omgevingswet helpt bij het informeren en activeren van bestuurders en programmamanagers van gemeenten over de stappen die ze nu al kunnen zetten rond het toepassen van de omgevingswet.
Gewijzigd: 26 februari 2019
instrument

Wet- en regelgeving

Factsheet toepasbare regels omgevingswet

Digitalisering is een belangrijk instrument om de Omgevingswet tot een succes te maken. Daarom wordt het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) ontwikkeld. Het DSO krijgt voor de gebruiker de vorm van één digitaal loket.
Gewijzigd: 10 augustus 2017
instrument

Wet- en regelgeving

Financiële steun voor ondernemers

Door het ondersteunen van ondernemers in een vroeg stadium voorkomt de gemeente dat een ondernemer dieper in de financiële problemen komt.
Gewijzigd: 26 maart 2019
product

Collectieve afspraken
In gebruik

Forum Wob

Op het Forum Wob wisselen gemeenten kennis en ervaringen uit over vraagstukken rond de Wob.
Gewijzigd: 8 augustus 2017
instrument

Wet- en regelgeving

Gebruik BGT bij openbare ruimte

Het beheren van de openbare ruimte (BOR) en het opstellen van ontwerpen daarvoor zijn gemeentelijke processen waarbinnen het gebruik van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) een grote rol speelt. Het is daarom belangrijk dat de informatie-uitwisseling tussen BOR en BGT zo optimaal mogelijk wordt ingericht.
Gewijzigd: 14 februari 2019
product

Collectieve afspraken
Klaar voor implementatie