Optimaliseren van gemeenschappelijke infrastructuur

Producten

Hieronder vindt u een overzicht van lopende instrumenten, producten en verkenningen. Gebruik de filters aan de rechterkant van de pagina om een selectie te maken die voor u van belang is.

Het overzicht is in ontwikkeling en wordt regelmatig uitgebreid met nieuwe items.

135 producten

Filters tonen

Toolkit Gebruiksgerichte Website

Met de Leermodule Gebruikersgerichte website verbetert u uw online dienstverlening en maakt deze klantgericht.
Gewijzigd: 28 mei 2019
product

Lokale ambitie
In gebruik

Toolkit Meten & Verbeteren

Met de Leermodule Meten & Verbeteren website verbetert u uw online dienstverlening en maakt deze klantgericht.
Gewijzigd: 28 mei 2019
product

Lokale ambitie
In gebruik

Veiligheidsinformatieknooppunt

Breda heeft een visie op intelligence voor een veiligheidsinformatieknooppunt ontwikkeld (VIK), dat de eigen wettelijke taken ondersteunt op het gebied van onder andere Toezicht, Handhaving en Naleving.
Gewijzigd: 4 februari 2019
verkenning

Collectieve afspraken

Vensters voor bedrijfsvoering

Weet u als manager bedrijfsvoering van uw gemeente hoe groot uw percentage overhead is? Hebt u dit percentage wel eens vergeleken met een andere gemeente? Met Vensters voor Bedrijfsvoering onderzoekt u de bedrijfsvoering van uw gemeente met al deze gegevens bij elkaar.
Gewijzigd: 16 juli 2018
product

Lokale ambitie
In gebruik

Verbinden Schuldendomein

De aanpak van schulden is een belangrijk gezamenlijk speerpunt van de rijksoverheid en gemeenten. Daaronder vallen veel verschillende maatregelen en initiatieven, die grote impact hebben op de bedrijfsvoering en informatievoorziening van gemeenten.
Gewijzigd: 15 juli 2019
product

Collectieve afspraken
In gebruik

Verhogen succesratio webformulieren

Met goed presterende webformulieren maakt u als gemeente de drempel voor digitale dienstverlening aan inwoners en ondernemers zo laag mogelijk.
Gewijzigd: 11 juli 2019
product

Lokale ambitie
In gebruik

Verkenning Datalab

De verkenning heeft uitgezocht hoe gemeenten zodanig gefaciliteerd kunnen worden dat zij op een datagedreven manier naar beleid- en uitvoeringsvraagstukken kunnen kijken.
Gewijzigd: 26 maart 2018
verkenning

Collectieve afspraken
Gepubliceerd

Verkenning Informatiehuis Ruimte

De verkenning geeft een beeld van de gevolgen van de komst van een Informatiehuis Ruimte voor de gemeentelijke organisatie.
Gewijzigd: 29 december 2017
verkenning

Visie Data-ecosysteem voor gemeenten

Een Data-ecosysteem legt alle afspraken over begrippen en betekenissen van data vast. Deze afspraken dragen bij aan betere en modernere beleidsontwikkeling, beleidsuitvoering en handhaving.
Gewijzigd: 27 maart 2018
verkenning

Wet- en regelgeving

Waarstaatjegemeente.nl

Gemeenten zien via het dashboard van de website snel en duidelijk op welke terreinen zij kunnen verbeteren en van welke gemeenten zij kunnen leren.
Gewijzigd: 30 november 2018
instrument

Lokale ambitie

Webteksten voor toptaken gemeentelijke websites

Heldere en begrijpelijke webteksten zijn essentieel voor succesvolle online gemeentelijke dienstverlening. Daarom maakte VNG Realisatie in samenwerking met gemeenten en de Stichting Lezen en Schrijven voorbeeldteksten.
Gewijzigd: 6 mei 2019
product

Lokale ambitie
In gebruik

Wegwijs in online dienstverlening

De succesfactoren helpen gemeenten om hun online dienstverlening én hun online team verder te professionaliseren.
Gewijzigd: 20 december 2018
product

Lokale ambitie
In gebruik