Optimaliseren van gemeenschappelijke infrastructuur

Producten

Hieronder vindt u een overzicht van lopende instrumenten, producten en verkenningen. Gebruik de filters aan de rechterkant van de pagina om een selectie te maken die voor u van belang is.

Het overzicht is in ontwikkeling en wordt regelmatig uitgebreid met nieuwe items.

128 producten

Filters tonen

Verkenning Informatiehuis Ruimte

De verkenning geeft een beeld van de gevolgen van de komst van een Informatiehuis Ruimte voor de gemeentelijke organisatie.
Gewijzigd: 29 december 2017
verkenning

Visie Data-ecosysteem voor gemeenten

Een Data-ecosysteem legt alle afspraken over begrippen en betekenissen van data vast. Deze afspraken dragen bij aan betere en modernere beleidsontwikkeling, beleidsuitvoering en handhaving.
Gewijzigd: 27 maart 2018
verkenning

Wet- en regelgeving

Waarstaatjegemeente.nl

Gemeenten zien via het dashboard van de website snel en duidelijk op welke terreinen zij kunnen verbeteren en van welke gemeenten zij kunnen leren.
Gewijzigd: 30 november 2018
instrument

Lokale ambitie

Webteksten voor toptaken gemeentelijke websites

Heldere en begrijpelijke webteksten zijn essentieel voor succesvolle online gemeentelijke dienstverlening. Daarom maakte VNG Realisatie in samenwerking met gemeenten en de Stichting Lezen en Schrijven voorbeeldteksten.
Gewijzigd: 6 mei 2019
product

Lokale ambitie
In gebruik

Wegwijs in online dienstverlening

De succesfactoren helpen gemeenten om hun online dienstverlening én hun online team verder te professionaliseren.
Gewijzigd: 20 december 2018
product

Lokale ambitie
In gebruik

Whitepaper Blockchain - ICTU

ICTU heeft in een whitepaper op een heldere en toegankelijke manier uiteengezet wat blockchain inhoudt en welke kansen en mogelijkheden deze technologie biedt voor overheidsdienstverlening.
Gewijzigd: 10 augustus 2017
verkenning

Lokale ambitie

Zaakgericht werken

Zaakgericht werken is voor veel gemeentelijke processen een natuurlijke manier van werken. Voor gemeenten die Zaakgericht werken in willen voeren is er een toolkit beschikbaar met documentatie, een kennisbank met inspirerende voorbeelden en een online leermodule.
Gewijzigd: 15 augustus 2018
product

Wet- en regelgeving
In gebruik

Zaakgericht werken in Samenhang

Dit overzicht biedt aanknopingspunten bij de doorontwikkeling voor gemeenten die al Zaakgericht werken. Ook kan het als inspiratie dienen bij bijvoorbeeld een programma voor het verbeteren van de dienstverlening.
Gewijzigd: 22 mei 2019
instrument

Collectieve afspraken
Gepubliceerd