Optimaliseren van gemeenschappelijke infrastructuur

Producten

Hieronder vindt u een overzicht van lopende instrumenten, producten en verkenningen. Gebruik de filters aan de rechterkant van de pagina om een selectie te maken die voor u van belang is.

Het overzicht is in ontwikkeling en wordt regelmatig uitgebreid met nieuwe items.

113 producten

Filters tonen

Berichtenstandaarden

berichtenstandaarden maken digitale communicatie tussen gemeenten en ketenpartners mogelijk.
Gewijzigd: 16 juli 2018
product

Collectieve afspraken
In gebruik

Blockchain hackathon Groningen

Het doel van de hackathon was het verbinden, versterken en versnellen van nieuwe kennis rondom Blockchain. Het aan de hackathon verbonden acceleratieprogramma helpt betrokken partners en winnende teams om hun oplossingen te implementeren op een schaalbare manier.
Gewijzigd: 1 oktober 2019
instrument

Lokale ambitie

Blockchain: Pilots bij de Rijksoverheid

Het doel is om tijdens de pilots in kaart te brengen op welke wijze blockchain kan helpen om overheidsprocessen te vernieuwen en verbeteren.
Gewijzigd: 7 augustus 2018
verkenning

Lokale ambitie
In uitvoering

Blockchain: pilots bij gemeenten

Welke processen lenen zich voor blockchaintoepassingen en welke niet? Gemeenten kiezen elk een eigen vraagstuk en maken kennis met de blockchaintechnologie om op deze manier naar de gemeentelijke organisatie te kijken.
Gewijzigd: 16 juli 2018
verkenning

Lokale ambitie

Burgerpeiling

De Burgerpeiling maakt het welzijn en de betrokkenheid van wijkbewoners en doelgroepen inzichtelijk. Zo kunt u uw beleid afstemmen op de wensen van de inwoners.
Gewijzigd: 10 mei 2019
product

Collectieve afspraken
In gebruik

Chatbot verhuizen

Met de chatbot Verhuizen regelt een inwoner zijn verhuizen bij de gemeente
Gewijzigd: 27 juni 2019
product

Lokale ambitie
In ontwikkeling

Data Science Hub

Doel van de Data Science Hub is gemeenten klaarstomen voor het gebruik van nieuwe methoden en technieken bij het beantwoorden en monitoren van beleids- en uitvoeringsvraagstukken.
Gewijzigd: 27 mei 2019
product

Lokale ambitie
In gebruik

De Pilotstarter

Een digitaal platform waarop gemeenten en haar partners hun innovaties op het terrein van informatievoorziening delen en samen doorontwikkelen.
Gewijzigd: 6 februari 2019
instrument

DigiD

Met DigiD identificeren burgers zich veilig en betrouwbaar voor digitale dienstverlening van overheden en publieke dienstverleners.
Gewijzigd: 8 oktober 2019
product

Wet- en regelgeving
In gebruik

DigiD Machtigingsvoorziening

DigiD Machtigen maakt het voor gebruikers mogelijk om zich door iemand te laten helpen bij het digitaal regelen van zaken met de overheid, zonder dat zij hiervoor hun DigiD-inloggegevens hoeven te delen.
Gewijzigd: 15 november 2019
product

Wet- en regelgeving
Klaar voor implementatie

Digikoppeling

Het toepassen van Digikoppeling maakt gegevensuitwisseling tussen overheden onderling en tussen overheden en organisaties met een publieke taak, mogelijk.
Gewijzigd: 3 januari 2019
product

Wet- en regelgeving
Klaar voor implementatie

Digilevering

Via Digilevering kunnen afnemers zich ‘abonneren’ op gebeurtenisberichten uit de basisregistraties (BAG, WOZ en het Handelsregister). Digilevering verspreidt berichten op basis van abonnementen.
Gewijzigd: 25 april 2019
product

Wet- en regelgeving
In gebruik