Optimaliseren van gemeenschappelijke infrastructuur

Producten

Hieronder vindt u een overzicht van lopende instrumenten, producten en verkenningen. Gebruik de filters aan de rechterkant van de pagina om een selectie te maken die voor u van belang is.

Het overzicht is in ontwikkeling en wordt regelmatig uitgebreid met nieuwe items.

139 producten

Filters tonen

Bedrijfsarchitectuur Omgevingswet gemeenten

De bedrijfsarchitectuur Omgevingswet ondersteunt gemeenten bij het inrichten en/of aanpassen van organisatie- en bedrijfsprocessen aan de nieuwe eisen voortvloeiend uit de Omgevingswet.
Gewijzigd: 15 augustus 2018
instrument

Beheervoorziening Burgerservicenummer (BV BSN)

Eén Beheervoorziening burgerservicenummer (BV BSN) die alle voorzieningen die zorgen voor het genereren, distribueren, beheren en raadplegen van het BSN omvat. Via de BV BSN zijn ook de originele registraties, die vaak zogenoemde identificerende gegevens bevatten, raadpleegbaar.
Gewijzigd: 7 augustus 2018
product

Wet- en regelgeving
In gebruik

Berichtenbox voor bedrijven

De Berichtenbox voor bedrijven zorgt voor veilige en snelle uitwisseling van informatie tussen de overheid en ondernemers én tussen overheden onderling.
Gewijzigd: 26 februari 2018
product

Wet- en regelgeving
In gebruik

Berichtenstandaarden

berichtenstandaarden maken digitale communicatie tussen gemeenten en ketenpartners mogelijk.
Gewijzigd: 16 juli 2018
product

Collectieve afspraken
In gebruik

Blockchain hackathon Groningen

Het doel van de hackathon was het verbinden, versterken en versnellen van nieuwe kennis rondom Blockchain. Het aan de hackathon verbonden acceleratieprogramma helpt betrokken partners en winnende teams om hun oplossingen te implementeren op een schaalbare manier.
Gewijzigd: 15 augustus 2018
instrument

Lokale ambitie

Blockchain: Pilots bij de Rijksoverheid

Het doel is om tijdens de pilots in kaart te brengen op welke wijze blockchain kan helpen om overheidsprocessen te vernieuwen en verbeteren.
Gewijzigd: 7 augustus 2018
verkenning

Lokale ambitie
In uitvoering

Blockchain: pilots bij gemeenten

Welke processen lenen zich voor blockchaintoepassingen en welke niet? Gemeenten kiezen elk een eigen vraagstuk en maken kennis met de blockchaintechnologie om op deze manier naar de gemeentelijke organisatie te kijken.
Gewijzigd: 16 juli 2018
verkenning

Lokale ambitie

Burgerpeiling

De Burgerpeiling maakt het welzijn en de betrokkenheid van wijkbewoners en doelgroepen inzichtelijk. Zo kunt u uw beleid afstemmen op de wensen van de inwoners.
Gewijzigd: 11 maart 2019
product

Collectieve afspraken
In gebruik

Checklist Informatievoorziening Omgevingswet

Het invullen van de checklist geeft een gemeente inzicht in welke stappen ze reeds heeft gezet en welke acties ze nog kan uitvoeren in voorbereiding op de Omgevingswet.
Gewijzigd: 16 oktober 2018
instrument

Wet- en regelgeving

Data Science Hub

Doel van de Data Science Hub is gemeenten klaarstomen voor het gebruik van nieuwe methoden en technieken bij het beantwoorden en monitoren van beleids- en uitvoeringsvraagstukken.
Gewijzigd: 5 december 2018
product

Lokale ambitie
In gebruik

De Pilotstarter

Een digitaal platform waarop gemeenten en haar partners hun innovaties op het terrein van informatievoorziening delen en samen doorontwikkelen.
Gewijzigd: 6 februari 2019
instrument