Toezicht-Apps om overtreders in beeld te brengen (handhaving)

Toezicht-Apps om overtreders in beeld te brengen (handhaving)

De Bodem-App, ontwikkelt door Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, houdt toezicht op graaf- en grondwerk. In één oogopslag kun je toezien op alle graaf- en grondwerkzaamheden in een gebied. Het toezicht wordt er veel effectiever van. Meldingen van graaf- en grondwerkzaamheden worden nu in verschillende systemen gedaan, bijvoorbeeld bij gemeenten en omgevingsdiensten. Een gebrek aan overzicht van al die meldingen vergroot het risico op een overtreding of ongeval.

Doel van dit product

Het niveau van Handhaving landelijk naar een hoger niveau te tillen.

Waarom

De Bodem-App bundelt uiteenlopende informatie over de bodem, bijvoorbeeld over verontreinigde gebieden, gasleidingen, geplande graafwerkzaamheden en verleende vergunningen. Deze gegevens worden letterlijk in kaart gebracht. Door vervolgens alle informatiekaarten over elkaar heen te leggen, is duidelijk te zien wat er in de betreffende gebieden speelt. Het grote voordeel van de applicatie is dat toezichthouders en ook vergunningverleners in één oogopslag zicht hebben op alle relevante informatie.

Een mis-match kan duiden op een overtreding. Wanneer bij een gemeente gemeld is dat ergens de openbare ruimte opgebroken wordt, geeft de app hiervan een melding. Omdat de applicatie ook informatie over aangevraagde vergunningen laat zien, kan de toezichthouder vervolgens zien of er een vergunning is afgegeven voor de werkzaamheden of dat er zonder vergunning gegraven wordt. Bovendien ziet hij in de app ook of het werk wordt uitgevoerd in verontreinigd gebied. Een mis-match tussen de gegevens kan duiden op een overtreding. Een toezichthouder, al dan niet van de omgevingsdienst, hoeft dus niet meer op zoek naar een overtreding, maar ziet het meteen als ergens mogelijk iets verkeerd wordt uitgevoerd.

Hoe implementeren

De Bodem-App is uitgebreid getest en draait nu in de vier omgevingsdiensten van Noord-Holland en bij DCMR Milieudienst Rijnmond. Het streven is om heel Nederland ermee te bedienen.

De bundeling van data over de werkzaamheden in de gehele Nederlandse bodem is van grote waarde voor toezichthouders van omgevingsdiensten, waterschappen, landelijke inspectiediensten, gemeenten, provincies en politie.

Om dit financieel mogelijk te maken, zitten we met Rijkswaterstaat en het ministerie van Infrastructuur en Milieu om tafel. We proberen alle belanghebbende partijen bij elkaar te brengen om tot goede samenwerking te komen.