Prefill e-Formulieren

Bij het aanvragen van gemeentelijke diensten of producten wordt vaak om bekende gegevens gevraagd die al bij de gemeente bekend zijn. Zoals naam- en adresgegevens of de WOZ-waarde van een woning. Vooral gegevens uit de basisregistraties zijn geschikt voor het voorinvullen van e-Formulieren. De aanvrager hoeft de gegevens alleen nog te controleren en aan te vullen.

Doel van dit product

Het Prefill e-Formulier maakt het invullen van een formulier makkelijker, sneller én verhoogt de kwaliteit van gegevens. Basisgegevens van de burger worden vooraf ingevuld op gemeentelijke e-Formulieren.

Waarom

Een Prefill e-Formulier zorgt voor minder fouten bij het doorgegeven van gegevens. Het geautomatiseerd doorgeven van die gegevens zorgt voor een snellere en efficiëntere dienstverlening. Door dit alles stijgt de kwaliteit van dienstverlening. Bovendien besparen inwoners en ondernemers tijd en hoeven zij geen overbodige gegevens meer aan te leveren.

Hoe implementeren

Deze infographic laat zien wat de standaard Prefill e-formulieren uw gemeente kan opleveren. De actuele planningen van alle leveranciers die werken aan de ontwikkelingen van deze standaard kunt u in de Softwarecatalogus  opvragen.