Ondersteuning schuldhulpverlening

Ondersteuning schuldhulpverlening

Mensen die op de rand van de financiële afgrond staan hebben hulp nodig. Goede hulp. Dat heeft alles te maken met samenwerking en onderlinge afstemming van alle partijen die zich bezighouden met schuldhulpverlening. Daarom is VNG Realisatie, samen met een aantal gemeenten en uitvoeringsorganisaties, een proefproject gestart. Binnen de wettelijke kaders zoeken de deelnemers naar mogelijkheden om mensen met schulden beter en sneller te helpen. Er wordt gekeken hoe alle gemeenten, mensen met schulden en andere betrokken partijen van deze werkwijze kunnen profiteren.

Doel van deze verkenning

Een gezamenlijke, eenduidige en snelle aanpak bij schulden, waardoor de burger sneller, makkelijker en in één keer goed geholpen wordt.

Proeftuinen Schuldhulpverlening

Proeftuinen

In een inmiddels succesvol afgeronde pilot is samen met de Belastingdienst gestart met het inrichten van proeftuinen bij gemeenten. Hierin werden processen bekeken en verbeterd, kennis en ervaringen uitgewisseld en op een andere manier samengewerkt om met name burgers met complexe schuldenproblematiek goed van dienst te zijn. De methode blijkt te werken en wordt dit najaar opgeschaald naar alle gemeenten. Geïnteresseerde gemeenten kunnen zich hiervoor melden via realisatie@vng.nl.

Om samenwerking tussen gemeenten en uitvoeringsorganisaties op het gebied van schuldhulpverlening verder te verbeteren, zijn enkele andere proeftuinen gestart met meerdere uitvoeringsorganisaties, zoals de Raad voor Rechtsbijstand/Bureau WSNP, waarbij wordt beoogd het minnelijk traject beter te laten aansluiten op het wettelijk traject van schuldsanering en wederzijds begrip en kennis tussen gemeenten en Rechtbanken te bevorderen. Rechtbank Midden-Nederland is deelnemer van deze proeftuin.

Samenwerking rond schuldhulp met gemeenten krijgt vervolg

“Door de verschillende voorlichtingen, die verzorgd zijn door de Belastingdienst, ervaren wij een betere samenwerking. Wij weten de Belastingdienst beter te vinden, de lijnen zijn korter”, vertelt Fara Kambiz, Relatiebeheerder stabilisatie en schuldregeling bij de gemeente Deventer. Eline Ophorst, projectleider van de pilot namens de Belastingdienst, voegt toe:”De samenwerking gaf ons inzicht in waar onze processen onduidelijk waren voor gemeenten. Ze weten nu beter waar ze bijvoorbeeld met vragen over incasso of de beslagvrije voet terecht kunnen en hoe zij de verzoeken hiervoor moeten indienen.” 

Ook worden verkenningen en voorlichtingsbijeenkomsten uitgevoerd met o.a. CJIB, UWV en DUO zodat medewerkers van de deelnemende gemeenten beschikken over meer kennis van de werkwijze en mogelijkheden van deze organisaties en de juiste kanalen kennen om met hen samen te werken.

Deelnemende gemeenten en projectresultaten

Deelnemende gemeenten

's-Hertogenbosch, Alphen aan den Rijn, Amersfoort, Delft, Deventer, Eindhoven, Schiedam,  Maassluis,  Soest, Almere, Veenendaal, Vlaardingen, Zaanstad, Zeist en Zoetermeer.

Projectresultaten:

  • Verkenning, inventarisatie en verbetering van kennis en samenwerking tussen uitvoeringsorganisaties en gemeenten op het gebied van schulden. Inzicht in impact van grootschalige implementatie, gevoed door ervaringen in de pilot.
  • Een uitgewerkte klantreis van een cliënt bij schuldhulpverlening om zo dienstverlening in de gehele keten te verbeteren.
  • Inzicht in veld schuldhulpverlening, wat speelt er bij gemeenten, welke uitvoeringsorganisaties kunnen worden aangehaakt, op welke manier?
  • Inventarisatie van beeld en impact van informatiekundige ondersteuning voor gemeenten.

Geïdentificeerde obstakels:

Uit onderzoek en ervaringen vanuit de pilot, zijn knelpunten naar voren gekomen uit de praktijk van de schuldhulpverlening:

  • De schuldhulpverleners hebben behoefte aan een handboek Schuldhulpverlening waar alle informatie terug te vinden is per onderwerp, zoals landelijke werkafspraken, NVVK gedragscodes en notities en WSNP werkwijze;
  • Er is geen landelijke registratie van schulden die mensen hebben. Niet alle schulden worden opgenomen in het BKR. Schulden in het betalen van de vaste lasten staan niet op de BKR. Cliënten zijn vaak het overzicht kwijt waar de schulden zijn en het kost veel tijd in de intakefase om dit boven tafel te krijgen;
  • Veel huishoudens hebben schulden maar de stevige groei van schuldenproblematiek lijkt wat af te zwakken;
  • Een groeiende groep met problematische schulden maakt geen gebruik van schuldhulpverlening;
  • Bij een groeiende groep is er door hoge vaste lasten en andere kosten geen of nauwelijks perspectief op een schuldenvrije toekomst;
  • Meer dan 40 initiatieven die bezig zijn met mensen met (problematische) schulden.