GT Print

GT Print

Het project Gemeentelijke Telecommunicatie wil printdiensten aanbesteden.

Doel van dit product

Gemeenten kunnen op de gewenste wijze en tegen collectieve tarieven printdiensten afnemen.

Waarom

Gemeenten kunnen meedoen met één centrale aanbesteding en hoeven dus niet zelf aan te besteden. Ook het contractbeheer wordt door VNG Realisatie uitgevoerd. Dit ontzorgt de gemeenten en verlaagt de aanbestedings- en beheerkosten.

Andere centrale inkoopprojecten van VNG Realisatie, zoals GT Vaste Communicatie en GT Mobiele Communicatie, hebben hun nut bewezen. De aanbestedingen zijn hoogwaardig, er is een goede marktwerking bereikt en de gemeenten zijn ontzorgd in het beheer.

Hoe implementeren

In de zomer van 2019 krijgen de gemeenten de gelegenheid om zich in te schrijven. Dit wordt dan via deze website en via mailings bekend gemaakt. Tot die tijd is het nog niet mogelijk om in te schrijven. De voortgang van het project wordt op deze website bijgehouden.

Volgens de planning worden eind 2019 één of meer contracten met leveranciers afgesloten. Begin 2020 starten dan de eerste migraties bij de gemeenten en deelnemingen. De eisen en wensen rond dit project worden nog bepaald, bijvoorbeeld die voor follow me printing. Ook inventariseert het projectteam samen met gemeenten wat er nodig is om de migratie naar het nieuwe contract soepel te laten verlopen. Hiervoor is een klankbordgroep ingesteld.

Planning

De planning (per 19 februari 2019) is als volgt:

  • Tussen 15 maart en 30 april 2019 wordt er een strategiedocument gepubliceerd. In het strategiedocument wordt de voorgenomen aanbestedingsstrategie beschreven en worden vragen aan de mogelijke marktpartijen gesteld. Het strategiedocument wordt gepubliceerd op CTM (ctmsolution.eu-supply.com). Er kan alleen via CTM gereageerd worden. Als het strategiedocument gepubliceerd is, dan wordt dit ook op deze site aangekondigd. 
  • Tussen 15 maart en 30 april 2019 voeren we een enquête bij gemeenten en deelnemingen uit. Hierin wordt, niet bindend, gevraagd naar de interesse om deel te nemen aan deze aanbesteding.
  • Tussen 1 mei en 31 augustus 2019 worden de specificaties beschreven in een Spec-P document. Dit wordt aan de markt voorgelegd. Ook dit wordt via CTM gepubliceerd. Marktpartijen worden dan gevraagd om, via CTM, op dit document te reageren.
  • Tussen 1 mei en 31 augustus 2019 benaderen we de gemeenten en deelnemingen om in te schrijven op deze aanbesteding.
  • Na 1 september 2019 publiceren we het bestek. Ook deze publicatie gaat via CTM.

GT Print inschrijvingsronde in juni 2019

De inschrijvingsronde voor GT Print staat gepland voor juni 2019. Momenteel wordt er gewerkt aan het strategiedocument. Dit is al besproken in de klankbordgroep. In april 2019 wordt het strategiedocument gepubliceerd en mogen leveranciers hierop reageren. Die krijgen vervolgens de gelegenheid om hun specifieke oplossing naar voren te brengen. Als het strategiedocument voor GT Print is gepubliceerd, besteden we daar in de nieuwsbrief GT aandacht aan.