GT Multi functional printing

GT Multi functional printing (MFP)

Het project Gemeentelijke Telecommunicatie wil Multi Functional Printers aanbesteden.

Doel van dit product

Gemeenten kunnen op de gewenste wijze en tegen collectieve tarieven MFP-diensten afnemen.

Waarom

Gemeenten kunnen meedoen met één centrale aanbesteding en hoeven dus niet zelf aan te besteden. Ook het contractbeheer wordt door VNG Realisatie uitgevoerd. Dit ontzorgt de gemeenten en verlaagt de aanbestedings- en beheerkosten.

Andere centrale inkoopprojecten van VNG Realisatie, zoals GT Vaste Communicatie en GT Mobiele Communicatie, hebben hun nut bewezen. De aanbestedingen zijn hoogwaardig, er is een goede marktwerking bereikt en de gemeenten zijn ontzorgd in het beheer.

Hoe implementeren

In de zomer van 2019 krijgen de gemeenten de gelegenheid om zich in te schrijven. Dit wordt dan via deze website en via mailings bekend gemaakt. Tot die tijd is het nog niet mogelijk om in te schrijven. De voortgang van het project wordt op deze website bijgehouden.

Volgens de planning worden eind 2019 één of meer contracten met leveranciers afgesloten. Begin 2020 starten dan de eerste migraties bij de gemeenten en deelnemingen. De eisen en wensen rond dit project worden nog bepaald, bijvoorbeeld die voor follow me printing. Ook inventariseert het projectteam samen met gemeenten wat er nodig is om de migratie naar het nieuwe contract soepel te laten verlopen. Hiervoor wordt een klankbordgroep ingesteld.