GT Mobiele Communicatie

GT Mobiele Communicatie

GT Mobiele Communicatie is de gezamenlijke aanbesteding Gemeentelijke Telecommunicatie en een eerste tastbaar voorbeeld van samen organiseren. GT Mobiele Communicatie (deel 1) kent 283 deelnemers en een raamovereenkomst met vier partijen, KPN, Tele2, T-Mobile en Vodafone. Voor gemeenten die in eerste aanleg niet mee konden doen zijn vervolg aanbestedingen uitgezet.

Doel van dit product

GT Mobiele Communicatie wil voor gemeenten in Nederland mobiele telecommunicatiediensten van de beste kwaliteit tegen de laagste kosten realiseren.

Waarom

GT Mobiele Communicatie voorziet in mobiele telefoonabonnementen voor gemeenten. Door gezamenlijk aan te besteden is er hoge kwaliteit verkregen voor de laagste prijs in de markt. Besparingen voor gemeenten lopen uiteen van 40% tot wel 90%.

Mobiele communicatie 2

Mobiele Communicatie 2 is de aanvullende gezamenlijke aanbesteding vanuit de Gemeentelijke Telecommunicatie. Deze aanbesteding richt zich op gemeenten/partijen die om verscheidene redenen niet konden of wilden meedoen aan de eerste aanbesteding Mobiele Communicatie. Ook bij deze gezamenlijke aanbesteding sluiten deelnemers – onder de voorwaarden van raamovereenkomsten – hun eigen overeenkomst met een aanbestede leverancier.

Hoe implementeren

Alle deelnemers nemen af onder de raamovereenkomst, die in beheer is bij het Servicecentrum Gemeenten.