GT Connect

GT Connect

Met GT Connect wil VNG Realisatie een dienst verwerven waarmee de afhandeling van spraakverkeer (inclusief spraakverkeer ten behoeve van klantcontactcentra) voor de aangesloten deelnemers wordt verzorgd.

Doel van dit product

GT Connect wil deelnemers gedurende de looptijd van de overeenkomst in staat stellen functioneel passende, marktconforme telecommunicatiediensten af te nemen tegen een zo scherp mogelijk tarief.

Waarom

De deelnemers maken gebruik van aanvullende communicatiefaciliteiten, waaronder chat -, presence -, conferencing – en collaboratie- functionaliteit. De -te contracteren- leverancier dient naast het leveren van deze functionaliteiten ook diensten te leveren op het gebied van beheer, onderhoud en integratie met bestaande bedrijfsomgevingen en systemen.

Gemeente Zwolle: GT Connect besteedt hier zowel de bedrijfstelefonie als de KCC-faciliteiten aan als één clouddienst. Een unieke aanpak die op bijval van leveranciers en gemeenten mag rekenen. De mogelijkheden die een dergelijk platform biedt, zorgen ervoor dat gemeenten beter in staat zijn om hun dienstverlening nu en in de nabije toekomst verder te verbeteren.

Hoe implementeren

Medio april wordt het contract voor GT Connect vastgelegd. Direct daarna houdt het team GT informatiebijeenkomsten in verschillende regio's. Daarnaast worden er ondersteuningsmiddelen voor de migratie ontwikkeld.

VNG gunt raamovereenkomst GT Connect definitief aan Atos

Op 12 april 2019 heeft VNG de raamovereenkomst van GT Connect definitief gegund aan Atos. Tot 12 april jl. hadden inschrijvers de tijd om bezwaar te maken tegen de gunning. Bezwaren zijn echter achterwege gebleven, zodat de gunning aan Atos definitief is gemaakt. Ook is na het verstrijken van de wettelijke wachttermijn de schaduwovereenkomst met VodafoneZiggo definitief gegund. De aanbesteding GT Connect is uitgevoerd door het team GT van VNG Realisatie, onder regie van de stuurgroep GT.

Proof of Delivery

Met de inwerkingtreding van de raamovereenkomst is ook de periode voor uitvoering van de Proof of Delivery (PoD) van start gegaan. Deze PoD loopt tot uiterlijk 7 augustus 2019. Mocht Atos de PoD niet positief afsluiten, dan gaat GT Connect verder met de partij waaraan de schaduwovereenkomst is gegund.

Webinar GT Connect terugkijken

In maart 2019 vond een webinar GT Connect plaats. In het webinar namen Bas van Lier (contractmanagement) en Tom van der Kruys (accountmanagement) de laatste stand van zaken rondom het project en de aanbesteding van GT Connect door. Er werd ingegaan op de voortgang en de planning, wijze van ondersteuning door de VNG en welke acties gemeenten nu al in gang kunnen zetten ter voorbereiding op een migratie in het kader van GT Connect. U kunt het Webinar terugkijken en de presentatie downloaden.