Govroam voor gemeenten

Govroam voor gemeenten

Govroam staat voor government roaming. Het maakt deel uit van de ontwikkeling van de Gemeentelijke Gemeenschappelijke Infrastructuur (GGI). De dienst maakt het mogelijk veilig in te loggen op een bestaand wifi-netwerk bij alle gemeenten, gemeentelijke samenwerkingsverbanden en overige publieke organisaties die aangesloten zijn bij govroam. Govroam is uitsluitend voor gebruikers in de publieke sector. Gebruikers kunnen via govroam inloggen met de inlognaam en -code die zij van hun organisatie hebben ontvangen. De wifi-netwerken voldoen aan de beveiligingsstandaard WPA2 Enterprise.

Doel van dit product

Het doel van govroam is zowel veiligheid als gemak. Govroam biedt een veilige inlog op internet. Daarnaast is het gemakkelijk omdat de eigen inloggegevens worden gebruikt en geen gebruik gemaakt hoeft te worden van een specifiek wachtwoord. Eenmaal ingelogd, wordt aangeraden om een VPN-verbinding op te zetten. Govroam en VPN samen zorgen voor veilig mobiel internetten.

Veilig en efficiënt

We werken steeds meer mobiel. Of dat nu onderweg is of in een meeting met collega’s bij een andere (overheids)organisatie. Dat maakt het noodzakelijk om veilig en efficiënt te werken. 

Veilig
Inloggen op openbare wifi-netwerken kan onveilig zijn. Govroam verkleint dat risico en maakt gebruik van bestaande (gemeentelijke) netwerken die zijn getest op hun beveiliging en inrichting. Daarvoor geldt de minimale eis: WPA2 Enterprise. Gemeentelijke netwerken die voldoen, worden verbonden met een centrale authenticatieserver (op basis van RADIUS). Die server controleert de inloggegevens van de medewerker die zich aanmeldt, bij de organisatie van waar hij/zij afkomstig is. Als die gegevens kloppen, komt de verbinding tot stand en kan de betreffende gebruiker aan de slag. 

Medewerkers en bestuurders van waterschappen loggen door ‘govroam’ - een samenstelling van ‘gov’ (government) en ‘roam’ (roaming) - op alle deelnemende locaties binnen de overheid veilig en probleemloos in bij (WiFi)-netwerken.

Gebruiksgemak
Medewerkers van gemeenten, samenwerkingsverbanden of andere overheidsorganisaties die zijn aangesloten op govroam, maken direct en automatisch verbinding met het netwerk van hun gemeente. Zo is inloggen snel en makkelijk.

Lage kosten
Govroam maakt gebruik van bestaande infrastructuur van gemeentelijke organisaties of samenwerkingsverbanden. In de meeste gevallen is die infrastructuur geschikt om govroam toe te passen. Doorgaans hoeft alleen de SSID govroam te worden geïnstalleerd en de verbinding naar de authenticatieserver te worden ingeregeld. Govroam vraagt geen extra inspanning voor beheer of onderhoud.

Stappenplan aansluiten op govroam

VNG Realisatie heeft voor de implementatie van govroam afspraken gemaakt met Stichting govroam, die de dienst beheert. Voor de implementatie is een stappenplan govroam ontwikkeld. Dat stappenplan geeft in grote lijnen aan hoe een gemeente zijn aansluiting op govroam kan realiseren. 

Implementatie
Een gemeente die govroam wil invoeren, vult een aanvraagformulier. Zodra dat formulier is ontvangen, neemt een accountmanager contact op met de contactpersoon van de gemeente die in de aanvraag is vermeld. De accountmanager stemt met de gemeente af welke stappen moeten worden doorlopen. Hij spreekt tevens af hoe en wanneer de technische realisatie wordt uitgevoerd. De accountmanager schakelt daarvoor een specialist van de Stichting govroam in die de gemeente gaat helpen bij de technische realisatie. Daarbij zorgt de specialist ook voor de vastlegging van de afspraken en de voorwaarden voor de aansluiting. Dat gebeurt in de vorm van een overeenkomst.

 

Beveiliging
De implementatie van govroam begint met een beknopte inventarisatie van het bestaande wifi-netwerk, waarbij onder meer de beveiligingsaspecten van belang zijn. Een voorwaarde voor aansluiting op govroam is dat een wifi-netwerk minimaal beveiligd is op basis van het WPA2 Enterprise protocol. Ook moet de bestaande apparatuur (zoals router en access points) geschikt zijn om zowel een verbinding met het bestaande lokale wifinetwerk tot stand te brengen als met de centrale authenticatieserver van govroam. Als dat het geval is, kan een gemeente aansluiten op govroam.

Kosten en doorlooptijd
De kosten voor de aansluiting bedragen per gemeente eenmalig gemiddeld 1000 à 1500 euro en jaarlijks gemiddeld 500 à 1500 euro, afhankelijk van het aantal aansluitingen. De doorlooptijd van de aanvraag tot en met de volledige werkende aansluiting is circa drie tot zes weken. Onder voorwaarden zou het ook mogelijk kunnen zijn dit in enkele dagen te realiseren.

Meer weten of aan de slag?

Meer weten over dit product? Neem contact op met het accountmanagement van VNG Realisatie, zij zijn het aanspreekpunt voor alle vragen over VNG Realisatie.

Bijeenkomsten en workshops

Aan de hand van bijeenkomsten en workshops worden gemeenten en samenwerkingsverbanden meegenomen in het proces rondom govroam.

Neem contact op met uw accountmanager

Het eerste aanspreekpunt voor uw vragen over dit product is het accountmanagement van VNG Realisatie.

Vind hier de accountmanager van uw gemeente

Introductie govroam

Bekijk het introductiefilmpje over govroam:

Govroam ervaringen van andere gemeenten

In oktober 2014 hebben de gemeenten Den Haag, Arnhem, Deventer, Heerlen en Tilburg govroam getest en in gebruik genomen. Lees over de ervaringen van de gemeente Den Haag in het artikel ‘Govroam pioniersfase voorbij met flinke uitbreiding’ en over de ervaringen van de gemeente De Fryske Marren in het artikel ‘Govroam prima opstap naar gemeentelijk netwerk’.

Benieuwd welke gemeenten meedoen bekijk dan de interactieve Govroam kaart met deelnemende gemeenten en samenwerkingsverbanden.