Forum Wob

Forum Wob

In 2014 heeft de VNG het digitale Forum Wob ingericht. Gemeenten stellen hun vragen over Wob-verzoeken (Wet openbaarheid van bestuur) op dit forum. De VNG stelt in principe geen losse adviezen meer op.

Doel van dit instrument

Op het Forum Wob wisselen gemeenten kennis en ervaringen uit over vraagstukken rond de Wob.

Waarom

Gemeenten hebben veel vragen over inzageverzoeken in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Voor 2014 gaf de VNG per specifiek verzoek een passend advies. Dat is gezien de enorme hoeveelheid verzoeken niet meer haalbaar. Daarom heeft de VNG besloten om een forum in te stellen waarop gemeenten gebruik maken van elkaars kennis en ervaringen: het Forum Wob. De VNG monitort de lopende discussies op het forum en reageert waar nodig. De VNG is zich bewust van de problematiek rond de Wob en richt zich vooral op de lobby om een regeling voor gemeenten af te dwingen die goed uitvoerbaar is en waarbij misbruik wordt aangepakt.

Aansluiten?

Iedereen die werkzaam is bij een gemeente mag lid worden van het forum. Registreren en inloggen kan op deze pagina.